Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Tematy
Represje nazistowskie wobec ludności cywilnej
Prześladowania Żydów
Ewakuacja, ucieczka, wysiedlenia („wypędzenia”), przesiedlenia cywilnych Niemców
Powojenne migracje ludności (przymusowe i dobrowolne)
Bilans wojny i ludobójstwa