Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Tematy
Getta i Holokaust
Miejsca pamięci i upamiętniania
Relacje świadków historii
Prześladowania
Wartości uniwersalne (wolność)