Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Tematy
Getta i Holokaust
Koniec wojny 1944-45. Nowa rzeczywistość
Powojenne migracje ludności (przymusowe i dobrowolne)
Bilans wojny i ludobójstwa