Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Tematy
Narodziny totalitaryzmów
Prześladowania Żydów
Getta i Holokaust
Walka zbrojna i opór społeczny