Ta podstrona serwisu Uczyć się z historii pokazuje materiały dotyczące polsko-rosyjskiej przeszłości opublikowane na tym portalu.

Polacy-Rosjanie - spotkania w XX i XXI wieku

Strona „Polacy-Rosjanie — spotkania w XX i XXI wieku” propaguje dobre praktyki edukacyjne dotyczące polsko-rosyjskiej historii, informując o inicjatywach współpracy polsko-rosyjskiej na polu edukacji historycznej, historii oraz praw człowieka.
Strona prezentuje trzy rodzaje materiałów: aktualności, artykuły, w tym artykuły z partnerskiej strony „Uroki istorii” w polskim tłumaczeniu oraz zakończone i trwające projekty edukacyjne, międzynarodowe projekty Ośrodka KARTA oraz projekty zrealizowane przez naszych partnerów i zaprzyjaźnione instytucje.
Na tej podstronie znajduje się również zakładka „Konkurs” (po lewej stronie) prezentująca m.in. jeden z tematów rosyjskiego konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Memoriał „Człowiek w historii. Rosja — XX i XXI wiek” pt. „Rosja i Polska: swój czy obcy”. Natomiast prace na jeden z tematów polskiego konkursu „Historia Bliska” pt. „Polacy-Rosjanie — spotkania w XX wieku” można znaleźć w zakładce „Historia Bliska”.

Projekty

Polsko-rosyjskie seminarium dla młodzieży – laureatów konkursów historycznych „Historia Bliska" (organizowanego przez Ośrodek KARTA) i „Człowiek w historii – Rosja w XX wieku" (orgaznizowanego przez Stowarzyszenie MEMORIAŁ).

„Centropa Student” to portal informacyjny z ponad 20 ogólnodostępnymi filmami z życiorysami Żydów w XX wieku. Do każdego z filmów dołączony jest materiał lekcyjny (po angielsku i niemiecku). Aby skorzystać z materiału należy się zalogować. Filmy są w większości po angielsku lub z angielskimi napisami. 
Projekt pochodzi z partnerskiej strony „Lernen aus der Geschichte”.

Obok klasycznych obozów harcerskich planowane są także wspólne wyjazdy, podczas których młodzi ludzie z Polski i Rosji będą mieli możliwość dyskutowania na różne tematy związane z polityką, gospodarką, kampaniami społecznymi oraz inicjatywami obywatelskimi. Organizację tych obozów koordynuje w Polsce Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. Projekt ten jest pilotażowym programem finansującym polsko-rosyjskie projekty młodzieży.

Podczas wspólnych wypraw do regionu permskiego i na Dolny Śląsk czteroosobowy zespół z Polski i Rosji badał różne formy pamięci o tragicznej przeszłości mieszkańców tych dwóch krajów na przykładzie deportacji w stalinowskim okresie radzieckiej historii (lata 1930 - 1950).

Na przełomie lipca i sierpnia 2010 r. w Muzeum Stutthof zrealizowano projekt pt. „Historia Żydów i Holocaustu na terenie Polski i Wschodniej Europy”. 240 młodych Rosjan pochodzenia żydowskiego odbyło w Muzeum Stutthof warsztaty pozwalające na poznanie historii obozu oraz udziału Żydów w kształtowaniu się polskiej kultury. 

Strona 1 | 2 |