Ta podstrona serwisu Uczyć się z historii pokazuje materiały dotyczące polsko-rosyjskiej przeszłości opublikowane na tym portalu.

Polacy-Rosjanie - spotkania w XX i XXI wieku

Strona „Polacy-Rosjanie — spotkania w XX i XXI wieku” propaguje dobre praktyki edukacyjne dotyczące polsko-rosyjskiej historii, informując o inicjatywach współpracy polsko-rosyjskiej na polu edukacji historycznej, historii oraz praw człowieka.
Strona prezentuje trzy rodzaje materiałów: aktualności, artykuły, w tym artykuły z partnerskiej strony „Uroki istorii” w polskim tłumaczeniu oraz zakończone i trwające projekty edukacyjne, międzynarodowe projekty Ośrodka KARTA oraz projekty zrealizowane przez naszych partnerów i zaprzyjaźnione instytucje.
Na tej podstronie znajduje się również zakładka „Konkurs” (po lewej stronie) prezentująca m.in. jeden z tematów rosyjskiego konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Memoriał „Człowiek w historii. Rosja — XX i XXI wiek” pt. „Rosja i Polska: swój czy obcy”. Natomiast prace na jeden z tematów polskiego konkursu „Historia Bliska” pt. „Polacy-Rosjanie — spotkania w XX wieku” można znaleźć w zakładce „Historia Bliska”.

Artykuły
Wywiad z Stephane'm Hessel'em przeprowadziła Cecile Vaissie specjalnie dla Muzeum Deklaracji Praw Człowieka, Paryż, 03 stycznia 2012. Wywiad został zorganizowany dzięki uprzejmości Międzynarodowej Fedracji Praw Człowieka (FIDH). Wolontariusze pracujący przy tekście: Tłumaczenie z języka francuskiego – Jekatierina Kopostielewa, Moskwa (Rosja), korespondent MPD i Irina Riedka (Polska); Redakcja i korekta tekstu: Natalia Zwiagina, Woroneż (Rosja), Międzyregionalna Grupa Obrony Praw Człowieka. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/122.
Wywiad z Stephane'm Hessel'em przeprowadziła Cecile Vaissie specjalnie dla Muzeum Deklaracji Praw Człowieka, Paryż, 03 stycznia 2012. Wywiad został zorganizowany dzięki uprzejmości Międzynarodowej Fedracji Praw Człowieka (FIDH). Wolontariusze pracujący przy tekście: Tłumaczenie z języka francuskiego – Jekatierina Kopostielewa, Moskwa (Rosja), korespondent MPD i Irina Riedka (Polska); Redakcja i korekta tekstu: Natalia Zwiagina, Woroneż (Rosja), Międzyregionalna Grupa Obrony Praw Człowieka. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/122.
Mając prawie 95 lat ostatni żyjący współautor Powszechnej Deklarcji Praw Człowieka długo recytuje z pamięci Baudelaire’a, uczestniczy w wiecach na Bołotnej, opowiada się za uwolnieniem przebywającego w więzieniu białoruskiego obrońcy praw człowieka Alaksandra Bialackiego i wspomina, jak napisano Deklarację... Wywiad z Stephane'm Hessel'em przeprowadziła: Cecile Vaissie specjalnie dla Muzeum Deklaracji Praw Człowieka, Paryż, 03 stycznia 2012. Wywiad został zorganizowany dzięki uprzejmości Międzynarodowej Fedracji Praw Człowieka (FIDH). Wolontariusze pracujący przy tekście: Tłumaczenie z języka francuskiego – Jekatierina Kopostielewa, Moskwa (Rosja), korespondent MPD i Irina Riedka (Polska); Redakcja i korekta tekstu: Natalia Zwiagina, Woroneż (Rosja), Międzyregionalna Grupa Obrony Praw Człowieka. Źródło: http://museum.udhr1948.org/node/122.
Prezydent FR Władimir Putin poparł pomysł stworzenia nowego kompleksu krajobrazowo-rekreacyjnego „Rossija” na terenie obwodu moskiewskiego. Park „Rossija” z eskpozycjami regionów, kopiami zabytków i budynków historycznych planowano zbudować jeszcze w latach 30., jednak w tym czasie to się nie udało. Artykuł pochodzi z partnerskiej strony „Uroki istorii”.
W 2009 r. grupa studentów z uniwersytetu w Jenie (Niemcy), którzy uczestniczyli w seminarium „Obrazy Gułagu” udała się na wyjazd roboczy do Moskwy i Permu, aby odwiedzić organizacje, które zajmują się problemami pamięci o totalitarnej przeszłości Rosji. Na podstawie wrażeń z tego wyjazdu, doświadczeń w zapoznawaniu się z historią represji w Rosji, stworzono stronę internetową www.gedenkmuster.uni-jena.de, o której informacje podaje portal www.urokiistorii.ru. Seminarium „Obrazy Gułagu” zostało zorganizowane przez Katedrę Historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie w Jenie i muzeum w Buchenwaldzie.Artykuł pochodzi z partnerskiej strony: www.urokiistorii.ru.
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |