Portal ten ma na celu inspirowanie praktyków i teoretyków edukacji historycznej i edukacji o/na rzecz praw człowieka do eksperymentowania z łączeniem obu dziedzin, natomiast osoby, instytucje już doświadczone w tych działaniach do samorozwoju i poprzez różnorodne działania do zmieniania rzeczywistości dookoła siebie.

Dlatego zachęcamy do zgłaszania: 1) artykułów metodologicznych dot. łączenia historii i praw człowieka (inspiracją może być artykuł Monique Eckmann, Exploring the relevance of teaching and learning about the Holocaust for human rights education), 2) scenariuszy warsztatów/planowanych działań projektowych (postulaty Ośrodka KARTA), 3) komentowanych materiałów historycznych (jako inspirację można potraktowć takie komentowane materiały z podręcznika „Historia a prawa człowieka”, udostępnianego w materiałach i w opisie projektu „Biblioteka – miejscem edukacji o prawach człowieka”)4) sprawozdań z działań opartych na materiałach z podręcznika „Historia a prawa człowieka” oraz z realizacji własnych projektów (warsztatów, happeningów, wystaw, klubów filmowych, działań upamięniających) poprzez formularz zgłoszeniowy lub mailowo: prawa.czlowieka@karta.org.pl.

Wbranym autorom za zgłoszone teksty wypłacimy honoraria (poprzedzone podpisaniem umowy autorskiej za teksty).

Prezentowany jest konspekt dnia studyjnego w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Celem projektu, w którego ramach powstał konspekt, było połączenie wizyty w miejscu pamięci z edukacją na rzecz praw człowieka. Zgodnie z tym założeniem historia dyskryminacji oraz represji Sinti i Romów w czasach rządów III Rzeszy została ukazana jako konsekwencja dyskryminacji i społecznego wykluczenia tej grupy. Współczesna sytuacja tej mniejszości zostaje poddana analizie w kontekście postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która została uchwalona w konsekwencji tragicznych wydarzeń w czasie II wojny światowej. Miejscem realizacji prezentowanego konspektu jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z uwagi na rolę, jaką obóz KL Auschwitz-Birkenau odegrał w zagładzie Sinti i Romów.

Konspekt edukacyjny ma na celu łączenie edukacji historycznej z edukacją na rzecz praw człowieka. Charakter tematyczny oraz układ (przebieg) zajęć niejako narzuca jego realizację w z góry ustalonej przestrzeni, czyli na terenie byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Wynika to z uwarunkowań historycznych, bowiem większość dzieci przebywających w łódzkim getcie, zginęła właśnie w tym obozie. Konspekt stanowi jednak punkt wyjścia, a jego realizacja może przebiegać w oparciu o inne miejsce związane z tragedią Holokaustu. Wówczas jednak należy zmodyfikować odpowiednio konspekt o przekazanie informacji o odwiedzanym miejscu.

Dzięki grantowi Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” w Berlinie udało się stworzyć kolejne interpretacje fotografii historycznych pod kątem kontekstu historycznego, treści zawartych na zdjęciu oraz odniesień do praw człowieka. Te wybranych 30 zdjęć pochodzi z lat 1920-1989 i dotyczy pracy, życia codziennego, prześladowań, opozycji na terenie Polski oraz krajów, gdzie przebywali Polacy. 

Poprzez różne metody (ćwiczenie warsztatowe, dyskusja, metody teatralne, praca z tekstem) uczestnicy poznają „kobieca twarz historii”, a także dostrzegają prawo i potrzebę kobiet do obecności w historii.

Warsztat dotyczy znaczenia praw i wolności człowieka w kontekście ważnych wydarzeń historycznych. Uczestnicy zastanawiają się nad ingerencją państwa w życie obywateli, szczególnie w obliczu wojny. W wyniku warsztatu wzrasta świadomość na temat różnorodności i nierówności szans w społeczeństwie w ważnych momentach historycznych. Szczególnie chodzi o rozwijanie rozumienia możliwych konsekwencji osobistych dla osób należących do mniejszości społecznych i grup kulturowych w różnych momentach historii.

Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |