Portal ten ma na celu inspirowanie praktyków i teoretyków edukacji historycznej i edukacji o/na rzecz praw człowieka do eksperymentowania z łączeniem obu dziedzin, natomiast osoby, instytucje już doświadczone w tych działaniach do samorozwoju i poprzez różnorodne działania do zmieniania rzeczywistości dookoła siebie.

Dlatego zachęcamy do zgłaszania: 1) artykułów metodologicznych dot. łączenia historii i praw człowieka (inspiracją może być artykuł Monique Eckmann, Exploring the relevance of teaching and learning about the Holocaust for human rights education), 2) scenariuszy warsztatów/planowanych działań projektowych (postulaty Ośrodka KARTA), 3) komentowanych materiałów historycznych (jako inspirację można potraktowć takie komentowane materiały z podręcznika „Historia a prawa człowieka”, udostępnianego w materiałach i w opisie projektu „Biblioteka – miejscem edukacji o prawach człowieka”)4) sprawozdań z działań opartych na materiałach z podręcznika „Historia a prawa człowieka” oraz z realizacji własnych projektów (warsztatów, happeningów, wystaw, klubów filmowych, działań upamięniających) poprzez formularz zgłoszeniowy lub mailowo: prawa.czlowieka@karta.org.pl.

Wbranym autorom za zgłoszone teksty wypłacimy honoraria (poprzedzone podpisaniem umowy autorskiej za teksty).

Aktualności
29.01.2014 | środa
Ośrodek KARTA uruchomił stronę internetową Międzynarodowego Archiwum Białoruskiego (MAB) www.mab.org.pl, która stawia sobie za cel wspomaganie niezależnych organizacji oraz osób prywatnych, które na Białorusi i poza nią zajmują się gromadzeniem źródeł historycznych oraz dokumentowaniem dziejów społeczeństwa białoruskiego w XX i XXI wieku.
27.01.2014 | poniedziałek
Jeśli wyrażasz poparcie dla idei łączenia edukacji o prawach człowieka i na ich rzecz z edukacją historyczną oraz vice versa, podpisz apel "Dawać świadectwo i działać!" opracowany przez działaczy i edukatorów w dziedzinie praw człowieka oraz historyków, pracowników miejsc pamięci i muzeów z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu oraz 69. Rocznicy Wyzwolenia KL Auschwitz (27.01.2014).
24.01.2014 | piątek
24−26 stycznia w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbędzie się ogólnopolska konferencja dla aktywistów, edukatorów, nauczycieli i pracowników miejsc pamięci, muzeów oraz instytucji zajmujących się edukacją w dziedzinie historii i praw człowieka pt. „Historia a prawa człowieka: pamięć, edukacja i aktywizm”.
14.10.2013 | poniedziałek
W dniach 25-28 lipca 2012 roku Forum Społeczeństwo Obywatelskie, Unia Europejska-Rosja [EU-Russia Civil Society Forum, http://eu-russia-csf.org] było jednym z organizatorów pierwszego Europejskiego Forum Młodzieżowego „Laboratorium Pilorama”.
30.09.2013 | poniedziałek
Białoruski opozycjonista i więzień polityczny Aleś Bialacki został pierwszym laureatem Nagrody Praw Człowieka imienia Vaclava Havla. Nagroda przyznawana będzie corocznie przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wspólnie z Biblioteką Vaclava Havla oraz Fundacją Karta 77 – za wyjątkowe działania obywatelskie w obronie praw człowieka w Europie i na świecie.
Strona 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |