Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Wyniki wyszukiwania

Szukany tag: “Polska”

Artykuły:

 1. „Gdy jednego okupanta zastępuje drugi…”
 2. Artemiusz Wołczyk - bohater polsko-ukraińskiej historii
 3. Blog „Reconciliation of European Histories”
 4. Cykl debat pt. POLSKA I ROSJA W POWIĘKSZENIU
 5. Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy… czyli o tym, czy możliwy jest patriotyzm bez ksenofobii
 6. Dwumiesięcznik „Nowa Europa Wschodnia”
 7. Edukacja i historia a program polskiej prezydencji w Radzie UE
 8. Euroregiony - sprawdź co się dzieje w Twoim regionie i czy możesz ubiegać się o dofinansowanie Twojego „miniprojektu”!
 9. Niemiecki historyk o roli Polski w hitlerowskich planach ataku na ZSRS
 10. Noc kryształowa oczami naocznych świadków – projekt CENTROPA
 11. Polska – Rosja: rozmowa niekontrolowana – c.d.
 12. Polska na granicy wojny i pokoju, Albina Noskowa
 13. Powstanie Warszawskie i „Solidarność” z perspektywy rosyjskich historyków
 14. Rosja — Polska. Jak powinniśmy pamiętać naszą przeszłość?
 15. Rozmowa z Haliną Subotowicz-Romanową, prezes Kongresu Polaków w Rosji
 16. Topografia pamięci (Moskwa) – kalendarz na 2011 rok

Aktualności:

 1. Węzły pamięci niepodległej Polski - spotkanie promocyjne
 2. Szkoła letnia: Granice i krajobrazy pamięci w regionie Odry, Frankfurt n. O., 23.-30.09. - zgłoszenia do 15. lipca!
 3. Program „Jan Karski. Niedokończona misja”
 4. Forum Dialogu i Współpracy Polsko-Litewskiej
 5. 30 LAT KARTY - ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ PRASOWĄ
 6. Polsko-niemieckie miejsca pamięci
 7. Wspólne losy Gruzinów i Polaków. Gruzja nieznana
 8. Refleksy nazizmu. Esej o kiczu i śmierci
 9. Film pt. "Wołam, ja, syn polskiej ziemi..." Solidarność Polska
 10. Projekt SOLIDARNOŚĆ CAMP startuje 27 sierpnia w Gdańsku!
 11. Polska – Rosja: rozmowa niekontrolowana – nowy cykl dodatków TP
 12. Maksymilian Kolbe i polscy chłopi w „Tygodniku Powszechnego”
 13. Praca dla edukatorów-trenerów
 14. Wystawa „Polacy internowani na Litwie 1939–1940”
 15. Film „Joanna” zdobył 3 nagrody w Moskwie
 16. I Polsko-Rosyjski Kongres Mediów
 17. Polsko-niemiecko-ukraiński projekt teatralny (08.07-17.07) - zgł. do 30.06.2011!
 18. Europejskie perspektywy Kultury Pamięci
 19. Na Westerplatte otwarto ścieżkę edukacyjną
 20. Archiwum Biura Odbudowy Stolicy na liście „Pamięć Świata” UNESCO
 21. Włącz się w Prezydencję! - apeluje MSZ do młodzieży i nauczycieli!
 22. Wesela na pokolenia! Ratujemy zdjęcia ślubne i weselne z dawnych lat!
 23. Dobry Sąsiad - Decyzja jury w sprawie wyróżnienia
 24. Wydarzenia z okazji rocznicy 4 czerwca 1989
 25. Strona internetowa „Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia”
 26. PNWM dofinansowuje podróże do miejsc pamięci
 27. Konferencja „Wielka Wojna Ojczyźniana” - zgł. do 30.10.2011!
 28. dzień.de | der-tag.pl - ponad 150 projektów w obu krajach
 29. Polsko-rosyjski dialog kulturalny
 30. Stenogram polsko-rosyjskiej debaty „Klioterapia”

Projekty:

 1. „Breslau cv”. Mapa pamięci.
 2. „Brunatna Księga”
 3. „Centropa Student” - materiały lekcyjne nt. historii Żydów w Europie
 4. „My pamiętamy, a Wy?” – kultura pamięci w dzisiejszej Rosji
 5. Deportacje w Polsce i Rosji w XX wieku
 6. Kształcenie ponadnarodowe w regionach / Studenten machen Schule
 7. Polsko-rosyjski projekt edukacyjno-kulturalny
 8. Polsko-rosyjskie obozy młodzieżowe
 9. Portal „Historie świadków” / „zeitzeugengeschichte.de”

Materiały:

 1. „Opowiem ci o wolnej Polsce” - materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli, przykładowe efekty projektu
 2. Polsko-ukraińska konferencja naukowo-metodyczna pt. „Razem do wolności”
 3. Stenogram polsko-rosyjskiej debaty „Klioterapia”
 4. Rosjanie w Polsce