Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Wyniki wyszukiwania

Szukany tag: “Niemcy”

Artykuły:

 1. „Bismarck. Żelazny Kanclerz” - recenzja
 2. „Europa to przyszłość” - dyskusja z Helmutem Schmidtem
 3. „Gdy jednego okupanta zastępuje drugi…”
 4. Dyskusja wokół „Spowiedzi” Calka Perechodnika
 5. Edukacja i historia a program polskiej prezydencji w Radzie UE
 6. Konferencja „Oblicza sprawiedliwości”
 7. Niemiecki historyk o roli Polski w hitlerowskich planach ataku na ZSRS

Aktualności:

 1. Szkoła letnia: Granice i krajobrazy pamięci w regionie Odry, Frankfurt n. O., 23.-30.09. - zgłoszenia do 15. lipca!
 2. Wystawa: Gułag. Ślady i świadectwa 1929-1956
 3. Wystawa „Gol dla Europy” w Gdańsku
 4. Studium upadku totalitaryzmu
 5. Rekrutacja na polsko-niemieckie warsztaty „Śladami przyszłości”
 6. Polsko-niemieckie miejsca pamięci
 7. Refleksy nazizmu. Esej o kiczu i śmierci
 8. Gułag dzisiaj
 9. 70. rocznica Wielkiej Wojny Ojczyźnianej i deportacji rosyjskich Niemców
 10. Konferencja nt. współpracy ZSRR i Niemiec - zgł. do 10.10.!
 11. Polsko-niemiecko-ukraiński projekt teatralny (08.07-17.07) - zgł. do 30.06.2011!
 12. Europejskie perspektywy Kultury Pamięci
 13. Na Westerplatte otwarto ścieżkę edukacyjną
 14. Dobry Sąsiad - Decyzja jury w sprawie wyróżnienia
 15. PNWM dofinansowuje podróże do miejsc pamięci
 16. dzień.de | der-tag.pl - ponad 150 projektów w obu krajach
 17. Przegląd prasy
 18. Dwa bieguny niemieckiej pamięci
 19. Reportaże o pograniczu polsko-niemieckim
 20. „Co z tym podręcznikiem?”
 21. „Niemcy w pięciu wcieleniach”
 22. Niemiecka selekcja pamięci
 23. Inauguracja Sieci „Pamięć i Solidarność”
 24. Dwie tradycje, jeden podręcznik
 25. Powstanie „muzeum stosunków polsko-niemieckich”?
 26. Wystawa o robotnikach przymusowych III Rzeszy
 27. Upamiętnią Niemców ratujących Żydów
 28. „Anonyma – Eine Frau in Berlin”
 29. „Spojrzenie z dwóch stron. Polsko-niemiecka współpraca naukowa”
 30. Warszawa w obiektywie wroga

Projekty:

 1. „Breslau cv”. Mapa pamięci.
 2. „Brunatna Księga”
 3. „Sąsiedzi: obcy czy przyjaciele?
 4. „System i patron”. Zakłady Cegielskiego w Poznaniu wobec historycznych przemian
 5. „Zmieniające się Perspektywy” — historie ludzi wypędzonych
 6. „Zug der Erinnerung” – upamiętnienie dziecięcych ofiar wojny
 7. Kształcenie ponadnarodowe w regionach / Studenten machen Schule
 8. Portal „Historie świadków” / „zeitzeugengeschichte.de”
 9. Tworzenie modelu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze