Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„KATYŃ... ocalić od zapomnienia”
Miejscowość / Region: Warszawa
Instytucja: Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
Opiekun / Nadzór nad projektem: Paweł Krawczyk
Autorzy projektu: Burmistrz Zbigniew Piotrowski oraz Rada Miasta i Gminy Radzymin, Ks. Proboszcz Stanisław Kuć i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Radzyminie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka, Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Paweł Krawczyk – koordynator projektu
ul. Gwintowa 3
00-704 Warszawa
Tel. (22) 371 44 15,  (22) 651 07 01
pawel.krawczyk@parafiada.pl
katyn@parafiada.pl
www.parafiada.pl
www.katyn-pamietam.pl

Uwagi wstępne

Celem programu „KATYŃ… ocalić od zapomnienia”  jest posadzenie w parkach, na skwerach itp. 21.473 „Dębów Pamięci” na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do 2010. Jeden Dąb to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Uczestnicy projektu zobowiązują się do opieki nad Dębem oraz upamiętnienia na terenie placówki oficera, ofiary zbrodni i w miarę możliwości do dotarcie do życiorysu wybranej ofiary. Uczestnicy deklarujący chęć wzięcia udziału w akcji po rejestracji otrzymują numer oraz nazwisko i imię z listy katyńskiej. Starają się oni o pozyskanie sadzonek dębów i z władzami lokalnymi ustalają miejsce (lokalizację), gdzie Dąb zostanie posadzony. Przy Dębie winna być umieszczona informacja - komu Dąb został poświęcony.

W ramach programu „KATYŃ… ocalić od zapomnienia”  sadzone są tzw. „Dęby Pamięci” z okazji 70. rocznicy „Zbrodni Katyńskiej”. Zmierza się do posadzenia 21.473 Dębów. czyli tyle ile nazwisk na prezydenckiej liście katyńskiej. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden Dąb to jedno nazwisko. W programie uczestniczą szkoły, ośrodki wychowawcze, drużyny harcerskie, urzędy gmin, starostwa powiatowe oraz inne instytucje i organizacje. Po zgłoszeniu - uczestnicy otrzymują certyfikat, poświadczający, że Dąb został zasadzony dla uczczenia tego konkretnego bohatera. Zwykle zgłoszenie do programu staje się impulsem do odszukania przez uczestników, np. uczniów placówki, śladów życia i często bogatej działalności „ich lokalnego Bohatera” na rzecz wspólnego dobra mieszkańców powiatu czy gminy.

Ważnym aspektem programu jest zebranie, zarchiwizowanie i udostępnienie w postaci cyfrowej, pozyskanych możliwie z pierwszej ręki, tj. od żyjących członków rodziny bądź lokalnej społeczności, życiorysów, zdjęć, dokumentów i informacji o Bohaterach, którzy polegli w 1940 roku. Każdy z partnerów programu, czyli instytucja sadząca Dęby, razem ze sprawozdaniem z uroczystości przysyła materiały odnoszące się do „jego” Bohatera.

Aby właściwie wyeksponować te dokumenty oraz zapewnić łatwy dostęp do nich, organizator uruchomił stronę internetową www.katyn-pamietam.pl, na której znajdują się informacje o Programie oraz zarchiwizowane w postaci cyfrowej materiały nadesłane przez partnerów. Uroczysta inauguracja portalu odbyła się 10 listopada 2009 roku i od tego czasu strona ta cieszy się stale rosnącym zainteresowaniem. Na stronie można sprawdzić, gdzie już na świecie posadzono „Dęby Pamięci” (program objął swoim zasięgiem m. in. Szwajcarię, Łotwę, Norwegię, Stany Zjednoczone, Rosję) i jakiego Bohatera konkretny Dąb upamiętnia.

Na portalu  (w zakładce „Bohaterowie”) można także zobaczyć pełną listę Bohaterów, zamordowanych w Katyniu, Twerze i Charkowie (obejmuje ona ponad 14.000 nazwisk -  zgodnie z tzw. katyńską listą prezydencką, tj. listą Bohaterów publicznie odczytaną w dn. 9-10 listopada 2007 roku na pl. J. Piłsudskiego w Warszawie). Mimo zaangażowania bardzo wielu środowisk wielu Bohaterów czeka jeszcze na upamiętnienie. Organizatorzy zachęcają do włączenia się w realizację tego programu, tym bardziej, że pozwala on wzbudzić zainteresowanie młodego pokolenia tragicznymi wydarzeniami II wojny światowej, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych.

Zasadą programu „KATYŃ... ocalić od zapomnienia” jest, że Bohaterów upamiętniają nie osoby fizyczne, a instytucje, gromadząc liczne lokalne środowiska i grupy wokół postaci wspólnego Bohatera. Wzmacnia to wymiar społeczny i edukacyjny programu, który polega także na zachęceniu lokalnych społeczności do podjęcia wspólnych działań na rzecz upamiętnienia ofiar Katynia. Jednak również osoby prywatne mogą znacząco przyczynić się do rozwoju programu poprzez zainteresowanie nim władz lub instytucji, które mogłyby posadzić Dąb Pamięci (to może być szkoła w sąsiedztwie, parafia, urząd gminy, redakcja lokalnej gazety i inne podmioty). Programowi towarzyszą różne działania i imprezy, o których można dowiedzieć się na portalu www.katyn-pamietam.pl. Tam też zawartych jest wiele informacji o historii Zbrodni Katyńskiej.

(ak)

Dokumentacja projektu

Tekst dydaktyczny

W projekcie upamiętnione są ofiary Katynia, Starobielska i Ostaszkowa z 1940 roku poprzez posadzenie „Dębów Pamięci” każdemu z zabitych. Kultywowanie pamięci o Polakach, ale także wszystkie inne działania wynikające z realizacji projektu kształtują poczucie przynależności do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu przeciw ...

Dokumenty
Metodologia
praca z wykorzystaniem internetu
rekonstrukcja biografii
relacje świadków historii
praca na rzecz pokoju i pojednania
Tematy
Zbrodnia Katyńska 1940
Polacy – Rosjanie
Formy upamiętniania
Miejsca pamięci i upamiętniania
Dzień pamięci, rocznica