Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„Akademia Letnia” Fundacji Centrum Solidarności
Miejscowość / Region: Gdańsk
Instytucja: Fundacja Centrum Solidarności
Opiekun / Nadzór nad projektem: Katarzyna Dambiec
Autorzy projektu: zespół Fundacji Centrum Solidarności
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Katarzyna Dambiec
Fundacja Centrum Solidarności
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk
k.dambiec@fcs.org.pl
http://www.fcs.org.pl/
58 308-43-28

Uwagi wstępne

„Akademia Letnia” jest adresowana do nauczycieli przedmiotów humanistycznych (historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, etyki) w szkołach ponadgimnazjalnych, liceach ogólnokształcących i technikach. Ma ona charakter interdyscyplinarnego kursu podnoszącego kwalifikacje w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem różnych aspektów współczesności. Akademia swym zakresem obejmuje problematykę związaną z zagadnieniami solidarności (postawy i zjawiska), demokracji, tolerancji i wolności w dziedzinach nauk humanistycznych, zmierzając do poznania i rozumienia kondycji współczesnego człowieka. Projekt wpisuje się w nurt „edukacji do wolności”.

Program „Akademii Letniej” Fundacji Centrum Solidarności to sześć bloków problemowych obejmujących lata: 1945 – 1989, a mianowicie: państwo totalitarnie, życie codzienne, opór antykomunistyczny, rola Kościoła, emigracja, kultura niezależna.

Bloki te analizowane są z różnych perspektyw, uwzględniając różne dziedziny życia społecznego i politycznego Polski, wydarzenia społeczno-polityczne, literaturę, sztuki wizualne i film w kontekście ich znaczenia dla losów kraju i Europy. Poszczególne zajęcia dotyczą zjawisk i wydarzeń istotnych, lub w istotny sposób obrazujących wybrane zagadnienia historii najnowszej z uwzględnieniem refleksji nad ich wpływem na kondycję współczesnego człowieka (etyka).

Podczas zajęć realizuje się następujące postulaty:
interdyscyplinarność - poszerzanie kompetencji i wiedzy uczestników z dziedzin pokrewnych, do tych którymi się zajmują,
inspirowanie – do pogłębiania wiedzy i do wykorzystywania wiedzy z przedmiotów pokrewnych (ożywianie ciekawości), inspirowanie do prowadzenia aktywnych, ciekawych zajęć w klasach (dostarczenie praktycznych wskazówek, pomysłów),
refleksja – poznanie najnowszego dziedzictwa i jego roli sposobem rozumienia współczesności: zjawisk i kondycji człowieka – problemów i wyzwań,
aktywny udział – wykorzystanie aktywnych metod w prowadzeniu zajęć.

Program Akademii:
• opiera się na zasadzie realizacji jednego bloku tematycznego w ciągu jednego dnia;
• otwiera wykład wprowadzający Polskie miesiące systematyzujący najważniejsze wydarzenia dziejów z historii najnowszej;
• proponuje udział w zajęciach z zakresu aktywnych metod nauczania prowadzony w formie zajęć w terenie – Wycieczka inna niż wszystkie.

Następna „Akademia Letnia” odbędzie się w Gdańsku w dn. 11-18 lipca 2010 roku. Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna Dambiec k.dambiec@fcs.org.pl 
(ak)

Dokumentacja projektu

Tekst dydaktyczny

Akademia ma na celu podnoszenie kompetencji nauczycieli przedmiotów humanistycznych w zakresie nauczania historii i kultury najnowszej, co jest kluczowe do poznania i rozumienia kondycji współczesnego człowieka, a w szczególności dzisiejszej młodzieży (dlatego program Akademii obejmuje również etykę). Dostarczana jest również specjalistyczna ...

Dokumenty
Metodologia
gra miejska
warsztaty (praca grupowa pod kierunkiem trenera)
badanie historii lokalnej
wycieczka szlakiem wydarzeń
analizowanie fragmentów tekstów, filmów, zdjęć
Tematy
Państwo totalitarne
Narodziny „Solidarności"
Życie codzienne w PRL
Opór antykomunistyczny
Rola Kościoła