Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Nauczanie na temat Holocaustu
Miejscowość / Region: Boston
Instytucja: Facing History and Ourselves
Opiekun / Nadzór nad projektem: Facing History and Ourselves
Autorzy projektu: Facing History and Ourselves
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Tanya Lubicz-Nawrocka
Admin. Assistant for Program Technology
Facing History and Ourselves
Brookline, MA
617-735-1643
tanya_lubicz-nawrocka@facing.org

Uwagi wstępne

Wiosną 2009 Facing History and Ourselves, amerykańska organizacja zajmująca się edukacją historyczną i obywatelską zorganizowała po raz piąty seminarium internetowe dla nauczycieli historii zatytułowane ”Holocaust and Human Behavior”. W seminarium wzięło udział 38 nauczycieli z 21 krajów, w tym 3 z Polski.

Facing History and Ourselves (Stawianie czoła historii i samym sobie) istnieje już od ponad 30 lat. Swą główną siedzibę ma w Brooklinie (Massachusetts). Organizacja stawia sobie za cel angażowanie nauczycieli i uczniów wywodzących się z różnych środowisk i grup społecznych w badanie rasizmu, uprzedzeń i antysemityzmu w celu promowania rozwoju bardziej humanitarnego i świadomego społeczeństwa obywatelskiego. Zachęca nauczycieli i uczniów do analizy rasizmu, przesądów i antysemityzmu poprzez zapoznawanie się z historią XX wieku, zwłaszcza zbrodniami nazistowskimi, ludobójstwem i Holocaustem.

Celem działalności organizacji jest przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, zapoznawanie ich z nowoczesnymi technikami edukacyjnymi i metodami nauczania na temat tak trudnych i bolesnych spraw jak Holocaust, rasizm, antysemityzm czy inne uprzedzenia. Organizacja kładzie nacisk na wymiar moralny nauczania o tych problemach i na połączenie nauczania o przeszłości z kształtowaniem tolerancyjnych, otwartych i świadomych postaw obywatelskich w zróżnicowanych i wielokulturowych współczesnych społeczeństwach.

Facing History and Ourselves prowadzi ponad 40 różnych seminariów i warsztatów tematycznych dla nauczycieli i osób zaangażowanych w działalność edukacyjną w Stanach Zjednoczonych, Europie i Afryce, a także kilka seminariów w trybie on-line (e-learning).

Jednym z nich jest właśnie Facing History and Ourselves' “Holocaust and Human Behavior Online Seminar for International Educators”.

Punktem wyjścia seminarium jest pytanie o kwestie tożsamości i identyfikacji grupowej w dzisiejszym świecie. Następnie uczestnicy zastanawiają się nad problematyką przynależności grupowej i relacji między różnymi grupami w przeszłości. Dopiero w tej perspektywie prowadzący seminarium sugerują uczestnikom spojrzenie na problematykę antysemityzmu i rasizmu w konkretnym przypadku Niemiec w latach 30-tych, oraz prześledzenie jak kolejne etapy narastania nienawiści rasowej i dyskryminacji prowadziły do realizacji polityki pozbawiania Żydów podstawowych praw, a w konsekwencji realizacji planu ich całkowitego wymordowania, Holokaustu.
Następnie uczestnicy są konfrontowani z problematyką osądzenia przeszłości, kwestiami odpowiedzialności oraz pamięci i upamiętniania przeszłości. Prowadzący seminarium zwracają uwagę nauczycielom i pracownikom edukacji na konieczność powiązania w nauczaniu o Holocauście i antysemityzmie kwestii wartości, ocen moralnych i odpowiedzialności w dzisiejszym życiu codziennym i współczesnym społeczeństwie z problematyką historyczną.

Podczas seminarium Facing History prezentuje uczestnikom jak można wykorzystywać w codziennej pracy w szkole i placówkach edukacyjnych takie techniki nauczania jak praca i dyskusje w parach i małych grupach, analiza źródeł i dokumentów, analiza dzieł artystycznych, przygotowywanie prezentacji etc.

Facing History prowadzi swe zajęcia w oparciu o opracowane na własny użytek materiały edukacyjne, z których podstawowym jest podręcznik „Holocaust and Human Behavior” oraz scenariusze lekcyjne, ale także w oparciu o źródła pierwotne: dokumenty, wspomnienia, relacje. W zeszłym roku uczestnicy seminarium zajmowali się książką wspomnieniową Ocalałej Soni Weitz ”I Promised I Would Tell”, a później mieli możliwość uczestniczenia na żywo w telekonferencji z autorką.

Facing History organizuje kolejną, szóstą edycję seminarium internetowego na wiosnę 2010. Zgłoszenia będą przyjmowane od stycznia 2010. Uczestnictwo w seminarium jest darmowe, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.

Więcej informacji na temat seminarium, działalności Facing History and Ourselves, a także rozmaite materiały edukacyjne są dostępne na stronie internetowej organizacji: http://www.facinghistory.org

pm

Tagi:
Tekst dydaktyczny

Podczas seminarium Facing History prezentuje uczestnikom jak można wykorzystywać w codziennej pracy w szkole i placówkach edukacyjnych takie techniki nauczania jak praca i dyskusje w parach i małych grupach, analiza źródeł i dokumentów, analiza dzieł artystycznych, przygotowywanie prezentacji

Linki
Metodologia
warsztaty (praca grupowa pod kierunkiem trenera)
przeprowadzenie dyskusji
Tematy
Nazizm
Okupacja niemiecka
Prześladowania Żydów
Getta i Holokaust
Ośrodki zagłady