Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„Zug der Erinnerung” – upamiętnienie dziecięcych ofiar wojny
Miejscowość / Region: Berlin
Instytucja: Stowarzyszenie „Zug der Erinnerung”
Opiekun / Nadzór nad projektem: Hans-Rüdiger Minow
Autorzy projektu: Hans-Rüdiger Minow
Grupa wiekowa: szkoła podstawowa
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Hans-Rüdiger Minow
„Zug der Erinnerburg” V.i.S.d.MDStV
Mohrenbach 1
D-51598 Friesenhagen
info@zugde.eu

Uwagi wstępne

Niemiecki projekt „Zug der Erinnerung” (Pociąg Pamięci) to mobilna wystawa dedykowana dzieciom deportowanym przez nazistów w okresie Holocaustu.

Pociąg w ciągu sześciu miesięcy odwiedził 30 miast pomiędzy Frankfurtem a rampą obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Licząca trzy tysiące kilometrów podróż zakończyła się w Oświęcimiu 8 maja 2008 roku, w 63 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej.

Ponad milion dzieci i młodych ludzi z całej Europy zostało przetransportowanych do obozów zagłady przez niemieckie koleje. dzieci żydowskie, romskie, pochodzące z narodów eksterminowanych przez nazistów. Wystawa "Pociąg Pamięci" upamiętnia te ofiary. Według szacunków historyków w latach 1940–44 Reichsbahn (koleje Rzeszy) przetransportowały do obozów około 1.5 miliona dzieci. Przeżyło mniej niż 10 procent.

„Pociąg Pamięci” to oryginalna lokomotywa parowa z 1921 roku i cztery wagony, mieszczące historyczną ekspozycję. Wystawa prezentuje mechanizmy niemieckiej biurokracji, organizującej sprawną realizację założeń ludobójstwa, zwłaszcza w kontekście dzieci. Jej elementem są mapy kolejowe, druki ustaw i oficjalne dokumenty. Te oficjalne materiały zestawiono z dziecięcymi wierszykami, malunkami i fotografiami.

Ponad milion dzieci i młodych ludzi z całej Europy zostało przetransportowanych do obozów zagłady przez niemieckie koleje. dzieci żydowskie, romskie, pochodzące z narodów eksterminowanych przez nazistów. Wystawa "Pociąg Pamięci" upamiętnia te ofiary. Według szacunków historyków w latach 1940-44 Reichsbahn (koleje Rzeszy) przetransportowały do obozów około 1.5 miliona dzieci. Przeżyło mniej niż 10 procent.

Projekt upamiętnia dziecięce ofiary niemieckiego ludobójstwa - dzieci żydowskie i romskie z Niemiec, Norwegii, Belgii, Holandii, Francji, Włoch, Grecji, Polski i ZSRR. W ramach inicjatywy zbierano także relacje i fotografie, które zostały przekazane Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Realizacja projektu „Pociąg Pamięci” napotykała na problemy ze strony niemieckich kolei.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie
www.zug-der-erinnerung.eu

Tekst dydaktyczny

Projekt „Zug der Erinnerung” upamiętnia dziecięce ofiary ludobójstwa. Pojawiający się w przestrzeni miasta pociąg, wagony i wystawa ze świadectwami okropności wojny zwraca uwagę nie tylko na mechanizmy organizacji ludobójstwa, ale także przypomina o tym, że politykę nazistów realizowały wszystkie elementy państwa niemieckiego - koleje, ...

Linki
Tematy
Narodziny totalitaryzmów