Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„Odnaleziona przeszłość…” — Pamiętniki Wacławy Drymel z Zielonki (1939-1945)
Miejscowość / Region: Zielonka
Instytucja: Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
Opiekun / Nadzór nad projektem: Urszula Wysocka
Autorzy projektu: Aneta Rawska, Grzegorz Dudzik (koordynator projektów historycznych Stowarzyszenia „Porozumienie dla Zielonki”), Urszula Wysocka
Grupa wiekowa: licealiści
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Stowarzyszenie „Porozumienie dla Zielonki"
ul. Przemysłowa 4a/62
05-220 Zielonka
spdz@poczta.onet.pl
spdzielonki.republika.pl

Uwagi wstępne

Po blisko 70 latach wojenny pamiętnik Wacławy Drymelto niezwykłe świadectwo o codziennym życiu mieszkańców Zielonki w latach 1939-1945, o relacjach i postawach społecznych tego okresu. Młodzież z Zespołu Szkół im. Prezydenta I opracowała i opublikowała dziennik pani Wacławy, uzyskując przy tym szansę na spojrzenie na tragedię wojny i okupacji oczyma nastoletniej dziewczyny.

Wacława Drymel (1925-2005)
  
Mój pamiętnik
Zielonka, dnia 9.IX.1939 roku
  
Mój dzienniczek zaczynam pisać w okresie wojny polsko-niemieckiej. Wojna ta trwa już dziewiąty dzień, zaczęła się 1 września zbójeckim napadem Niemiec na drogą Ojczyznę. Rozwścieczone wojska niemieckie, wraz z naczelnym ich wodzem Adolfem Hitlerem, czynią wielkie spustoszenia na terenach naszego państwa. Wiadomości z frontu nadchodzą bardzo smutne: wojska niemieckie są pod Warszawą.
Wacława Osińska

Młodzież z Zespołu Szkół im. Prezydenta I. Mościckiego w Zielonce bada lokalną historię już od kilku lat. W trakcie realizacji jednego z projektów historycznych odnaleziono wojenny pamiętnik nieżyjącej już mieszkanki miasta — Wacławy Drymel, z domu Osińskiej.
  
W momencie wybuchu wojny Wacława Drymel miała 14 lat. Urodziła się i całe swoje życie spędziła w Zielonce. Jej ojciec pracował na kolei, matka zajmowała się domem. Pani Wacława uczęszczała do Szkoły Podstawowej imienia Ignacego Mościckiego w Zielonce przy ulicy Staszica. W 1939 zakończyła naukę dyplomem i zdała egzamin do szkoły średniej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, gdzie miała od 1 września rozpocząć naukę. Wybuch wojny przekreślił szanse na kontynuowanie edukacji.

Swój pamiętnik zaczęła pisać kilka dni po wybuchu wojny i prowadziła go aż do roku 1945 i przybycia na tereny Zielonki Armii Czerwonej. Po wojnie, w obawie przed możliwymi reperkusjami, obawiała się komukolwiek pokazywać swoje zapiski.

Pani Wacława Drymel zmarła 2 kwietnia 2005 roku.
  
Opublikowany przez młodzież pamiętnik pokazuje wojenne losy mieszkańców Zielonki, dramaty wypędzenia w 1944 roku i strach i niepewność związaną z tułaczką własnej rodziny i powrotem do Zielonki w 1945 roku, już w nowej, komunistycznej rzeczywistości.
  
Organizacja projektu
Projekt został zrealizowany w ramach programu „Młodzi liderzy Zielonki”. Każda z osób biorących udział w programie realizowała własny pomysł, służący aktywizacji lokalnej społeczności. Młodzi ludzie otrzywali wsparcie ze strony tutorów (dorosłego, który nadzorował projekt). Jedna z uczennic biorących udział w pracach — Aneta Rawska — zglosila koncepcję projektu „Pamiętnik", który został zaakceptowany i zrealizowany.

Pod okiem tutorów (Urszuli Wysockiej i Grzegorza Dudzika) mlodziez pracowala kilka miesięcy, koordynowana przez liderkę — Anetę Rawską.
  
Pamiętnik Wacławy Drymel został odnaleziony przez realizatorów poprzedniego projektu historycznego, realizowanego w Zielonce, a dotyczącego losów osób wypędzonych z tej miejscowości w 1944 roku. Pani Drymel zmarła w trakcie pracy nad tym projektem. Młodziez po jej śmierci wspólnie z jej mężem postanowiła zadbać o dalsze losy pamiętnika. Tak zainicjowano kolejny projekt historyczny, moderowany przez Stowarzyszenie „Porozumienie dla Zielonki".
  
Publikacja
Projekt „Pamiętnik" realizowany był dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu „Działaj Lokalnie". Dzięki tym środkom udało się wydać pamiętnik drukiem. Techniczne opracowanie publikacji przygotowali wolontariusze — członkowie i sympatycy stowarzyszenia.

„Odnaleziona przeszłość…” — Pamiętniki Wacławy Drymel z Zielonki (1939-1945)

Tekst dydaktyczny

Praca nad pamiętnikiem to znakomity przykład tego, jak edukację historyczną realizować można w praktycznych działaniach służących lokalnej społeczności. To również poznawanie historii z perspektywy losów konkretnej osoby, badanie przeszłości subiektywnej i dramatycznej, bo pozbawionej naukowego uogólniania, jakie charakteryzuje większość opracowań ...

Dokumenty
Linki
Metodologia
badanie historii lokalnej
interpretacja dokumentów historycznych
praca z wykorzystaniem internetu
rekonstrukcja biografii
Tematy
Początek wojny niemiecko-polskiej 1.09.1939
Polityka narodowościowa w Generalnej Guberni
Życie codzienne okupowanych miast i wsi
Represje nazistowskie wobec ludności cywilnej
Praca przymusowa i niewolnicza na rzecz III Rzeszy