Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„Auschwitz — moja ziemia” — historia i pamięć po sześćdziesięciu latach
Miejscowość / Region: Oświęcim
Instytucja: Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne powiatu oświęcimskiego
Opiekun / Nadzór nad projektem: Centrum Edukacyjne Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, dr Alicja Bartuś, Alicja Białecka, Tersa Szakiel.
Autorzy projektu: Centrum Edukacyjne Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, dr Alicja Bartuś, Alicja Białecka, Tersa Szakiel.
Grupa wiekowa: gimnazjaliści
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Alicja Białecka
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
Telefon: 033 844 80 03
muzeum@auschwitz.org.pl
http://www.auschwitz.org.pl

Uwagi wstępne

„Auschwitz — moja ziemia. Historia i pamięć po sześćdziesięciu latach” jest wspólnym przedsięwzięciem Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli MCDN. Pierwsza odsłona projektu odbyła się w 2005 roku, jako jedno z wielu wydarzeń towarzyszących obchodom 60. rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz. W ramach projektu zorganizowano konferencje dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych, wyjazdy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz konkursy edukacyjne dla gimnazjalistów i licealistów związane z interpretacją rzeczywistości Auschwitz.

W pierwszej odsłonie projektu wzięło udział 11 szkół średnich, 23 gimnazja, w tym: 34 nauczycieli i ponad 700 uczniów. W konkursach, zorganizowanych w ramach programu, wzięło udział 62 uczniów z 20 szkół.

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau (PMA-B) i Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu podjęło starania o zbudowanie wspólnego programu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie metodyki nauczania o Auschwitz i Holokauście. Program realizowany miał być w oparciu o bazę naukową, dokumenty archiwalne, dzieła sztuki oraz ekspozycje PMA-B w Oświęcimiu w ramach obchodów 60 rocznicy wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. Przygotowywano również program skierowany dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego.
  
Dla nauczycieli
  
W ramach programu zrealizowano cykl szkoleń dla nauczycieli. 6 października 2004 roku i 2 marca 2005 roku odbyła się jednodniowa konferencja dla nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych pt.: „Możliwości wykorzystania zbiorów, archiwaliów i terenów PMA-B w procesie dydaktyczno-wychowawczym szkoły”. W ramach konferencji zaprezentowano założenia projektu „Auschwitz — moja ziemia. Historia i pamięć po sześćdziesięciu latach”, przedstawiono proponowane przez organizatorów edukacyjne materiały filmowe i konspekty lekcji przygotowujących i podsumowujących trwające w tym okresie wizyty uczniów na terenie oświęcimskich obozów. Nauczyciele zostali również oprowadzeni trasą zwiedzania terenu obozu, przeznaczoną dla odwiedzających Oświęcim uczniów.
  
21 kwietnia 2005 roku zorganizowano seminarium podsumowujące dotychczasowe wizyty młodzieży w muzeum Auschwitz-Birkenau. Pracownicy muzeum i nauczyciele oceniali stan realizacji projektu, analizowano również ankiety, w których uczniowie opisywali swój sposób postrzegania Auschwitz i Holocaustu. Odbyły się także zajęcia warsztatowe dla grup nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które miały pomóc im w wykorzystaniu pobytu uczniów na terenie muzeum w realizacji ścieżek edukacji regionalnej, europejskiej i obywatelskiej.
  
Ważnym elementem spotkania było omówienie założeń konkursu dla uczniów. Ustalono zakres tematyczny i formalny prac oraz określono terminy poszczególnych etapów.
  
Ostateczne podsumowanie programu i konkursu edukacyjnego miało miejsce 12 grudnia 2005 roku w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Po przypomnieniu celów programu, omówiono jego rezultaty oraz wręczono nagrody dla autorów najlepszych prac konkursowych. Zgromadzeni uczniowie i nauczyciele wysłuchali również wykładu pt. „Nazistowski projekt przebudowy miasta Oświęcimia w Auschwitz Stadt — bastion niemczyzny na wschodzie", który wygłosił dr Piotr Setkiewicz.
  
Dla uczniów
  
W listopadzie 2004 roku i marcu 2005 roku uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w realizowanych w ramach projektu wyjazdach edukacyjnych na teren byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W trakcie pobytu na terenie muzeum zwiedzali wybrane przez nauczycieli obiekty i miejsca oraz oglądali filmy i materiały edukacyjne, przygotowane przez pracowników muzeum. Uczniów proszono również o wypełnienie ankiety, w której mieli podzielić się doświadczeniami z wyjazdu. W trakcie pobytu na terenie byłego obozu przewodnicy i nauczyciele zwracali szczególną uwagę na losy młodych ludzi — więźniów Auschwitz.
  
Trwający od maja do grudnia 2005 roku konkurs gromadził prace literackie, plastyczne i audiowizualne, dokumentujące doświadczenie pobytu na terenie byłego obozu. Konkurs podzielono na dwa etapy — szkolny i międzyszkolny. Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych zróżnicowano ze względu na wiek uczniów.
  
Do konkursu kwalifikowano prace literackie takie, jak: opowiadanie, wywiad, list, wiersz, pamiętnik, reportaż, esej, scenariusz, prace plastyczne: rysunek, grafika, rzeźba, fotografia oraz prace audiowizualne — takie, jak film czy prezentacja multimedialna. Ze szkół średnich do organizatorów napłynęło najwięcej prac literackich, gimnazjaliści zgłaszali przede wszystkim prace plastyczne. Ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac na specjalnie przygotowanej wystawie w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży odbyła się podczas spotkania kończącego pierwszą edycję projektu, 12 grudnia 2005 roku.

Tekst dydaktyczny

Najważniejszym celem projektu była edukacja historyczna młodych ludzi. Pobyt na terenie byłych obozów Oświęcimia miał pomóc w przekazaniu uczniom - obok merytorycznej wiedzy historycznej dotyczącej II wojny światowej i ludobójstwa — także konieczności odpowiedniej interpretacji moralnej tych wydarzeń. Bezpośrednie doświadczenie rzeczywistości ...

Dokumenty
Linki
Metodologia
historyczna wizja lokalna
interpretacja dokumentów historycznych
interpretacja zdjęć historycznych
wizyta w miejscu pamięci
wycieczka szlakiem wydarzeń
Tematy
Okupacja niemiecka
Represje nazistowskie wobec ludności cywilnej
Praca przymusowa i niewolnicza na rzecz III Rzeszy
Getta i Holokaust
Obozy koncentracyjne