Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„Enigma” – gra miejska jako projekt edukacyjny
Miejscowość / Region: Poznań
Instytucja: Projekt pozaszkolny pod patronatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Opiekun / Nadzór nad projektem: Szymon Dąbrowski
Autorzy projektu: Grupa młodzieży
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

www.enigma.gramiejska.pl

Uwagi wstępne

75. rocznica złamania kodu Enigmy przez matematyków Uniwersytetu Poznańskiego – dzisiaj Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Henryka Zygalskiego, Mariana Rejewskiego i Jerzego Różyckiego – stała się inspiracją do zorganizowania we wrześniu 2007 roku w Poznaniu zabawy edukacyjnej (edutainment) w formie gry miejskiej. W ramach inicjatywy uczestnicy poznawali sylwetki polskich matematyków i rolę polskiego wywiadu w rozpracowaniu tajemnic III Rzeszy. „Enigma” to jeden z wielu projektów historycznych w formie gry miejskiej realizowanych w Poznaniu

Czym jest gra miejska?

Gra miejska to rodzaj rozgrywki odbywającej się w przestrzeni miasta, traktowanej jako pole gry. Inspiracją do powstania gier miejskich były gry komputerowe i gry fabularne (RPG, role-playing game), szczególnie te organizowane w plenerze (LARP, live action role-playing), w których uczestnicy odtwarzają wybrane postacie i realizują zadania wyznaczone przez scenariusz. Wykorzystanie nowoczesnych środków komunikacji (komórki, internet) pozwoliło na niezwykłe uatrakcyjnienie tego typu rozgrywek. Oparta częściowo o sferę internetu, częściowo zaś o przestrzeń miejską Poznania „Enigma” to doskonały przykład wykorzystania formuły gry miejskiej do promocji wiedzy historycznej.

Gra miejska to poznawanie historycznej przestrzeni miasta
       Gra miejska – poznawanie historycznej ptrzestrzeni miasta

O ile w porównaniu z projektami szkolnymi, gdzie kwestie merytoryczne (badania, analizy wydarzeń historycznych, rozmowy ze świadkami historii) są o wiele silniej obecne, gra miejska posiadać może mniejszy potencjał, to nie warto odrzucać jej jako interesującej i atrakcyjnej formuły. Osoby biorące udział w grze odkrywają swoje miasto jako przestrzeń historyczną i poznają historyczne osoby z nim związane. Gra miejska może być inspirować swoich uczestników do intensywniejszego zainteresowania historią i rozwijania historycznego myślenia. 
   

Opis przebiegu gry

„Enigma” rozpoczęła się o godzinie 10.00 odebraniem przez uczestników podzielonych na grupy teczek z materiałami operacyjnymi. Celem grup było zdobycie połówki banknotu, który był znakiem rozpoznawczym agenta niemieckiego i sowieckiego i dzięki któremu można było pojawić się na spotkaniu z Niemcem udając sowieckiego agenta.

   Praca nad rozwiązaniem zadania
                Praca nad rozwiązaniem zadania

Uczestnicy gry w ciągu pół godziny musieli zanalizować zawartość teczek. O 10:30 na antenie poznańskiego Radia Afera pojawił się pierwszy komunikat dla graczy. Pierwszym zadaniem miało być spotkanie się z agentem przy Zborze św. Piotra (nieistniejąca już dziś poznańska świątynia u zbiegu ulic Krysiewicza i Półwiejskiej). Po odnalezieniu agenta młodzi ludzie poznali kolejny komunikat. Na antenie radia wyemitowano tajemnicze ogłoszenie o człowieku, który miał przekazać graczom następne informacje. Materiały u niego uzyskane (odszyfrowane niemieckie depesze) pozwoliły na poznanie szyfru.

Jeden z etapów gry
                     Jeden z etapów gry
  
Gracze wiedzieli już, kogo mają szukać. O 12:30 w internecie pojawiła się tajemnicza wiadomość, która została rozszyfrowana dzięki danym uzyskanym już podczas kolejnych etapów gry. O 14:00 jednej z grup – A13 – udało się, dzięki posiadaniu znaku rozpoznawczego (połówki banknotu) spotkać z niemieckim agentem.

Tekst dydaktyczny

Oparta częściowo o sferę internetu, częściowo zaś o przestrzeń miejską Poznania „Enigma” to doskonały przykład wykorzystania formuły gry miejskiej do promocji wiedzy historycznej. O ile w porównaniu z projektami szkolnymi, gdzie kwestie merytoryczne (badania, analizy wydarzeń historycznych, rozmowy ze świadkami historii) są o wiele silniej obecne, gra ...

Dokumenty
Linki
Metodologia
gra miejska
realizacja filmu
Tematy
Pamięć o przeszłości 1945-2008