Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„Breslau cv”. Mapa pamięci.
Miejscowość / Region: Wrocław
Instytucja: Fundacja Breslau cv
Opiekun / Nadzór nad projektem: Agnieszka Kłos
Autorzy projektu: Agnieszka Kłos, Joanna Kłos
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Uwagi wstępne

„Breslau cv” to projekt ratujący pamięć o wielokulturowej przeszłości Wrocławia. Opowiada historię Niemców, Żydów, Polaków i innych mniejszości narodowych w jednym mieście. Historie zamknięte we wspomnieniach,  pamiętnikach, listach, przedmiotach codziennego użytku, a także przebojach z dawnych lat, zostają w tym projekcie wydobyte z zapomnienia. Inicjatywa łączy pamięć dawnych mieszkańców Breslau, z wyobrażeniem o historii, jakie noszą współcześni mieszkańcy Wrocławia i regionu. 

Idea i realizacja projektu

Odsłonić pamięć o żywym, pulsującym mieście, bliskim wszystkim jego mieszkańcom bez względu na czas, w którym spędzali swoje dzieciństwo, dorastali i pracowali, lub w którym musieli opuścić miasto. Wydobyć z niebytu opowieści pokoleń okaleczonych przez wojnę, bez politycznych odniesień do narodowości, wskazać wspólnotę doświadczeń, miejsc, o które na równi dbają przesiedleńcy i współcześni mieszkańcy. Połączyć na mapie miejsca ważne, atrakcyjne dla różnych epok, tożsamości, pochodzenia i wychowania. Różnych kultur i narodowości, które rysowały doświadczenie miejsca. 

Do tej pory liderom projektu udało się zrealizować:

2004 wygrany grant w ogólnopolskim konkursie w ramach projektu Fundacji Batorego "Dla tolerancji. To co wspólne/ to co różne". 

2007 specjalny numer magazynu artystycznego „Rita Baum” (nr 12 / 2007), w całości poświęcony tematowi pamięci, historii, metodologii historii alternatywnej, poszukiwania tożsamości i kulturze podziemnej. 

2008 wspólnie z Jolą Bielańską (artystką i kuratorką) organizacja kilkudniowego festiwalu rozgrywającego się w kilku miejscach, w tym również w przestrzeni publicznej – w ramach Wrocławskiego Forum Festiwalowego "Wrocław Non Stop". 

2009 wraz z redakcją portalu społecznościowego Homiki.pl organizacja wykładu Raimunda Wolferta, historyka obyczajowości, na temat emancypacji kultury gejowskiej i historii ruchu w Breslau.

2009 udział w ogólnopolskim Kursie Mistrzowskim Akademii Tolerancji zorganizowanej przez Fundację Batorego i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę.  

2010 założenie strony na portalu społecznościowym Facebook.

2011 udział w ogólnopolskim seminarium  „Tożsamości Odzyskane” skierowane do animatorów kultury na terenach dotkniętych powojennymi przesiedleniami, zorganizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę. 

2012 prace nad przewodnikiem książkowym związanym ze śladami kobiet w Breslau i we Wrocławiu.

2012 www.breslaucv.pl początek budowania strony 

Uczestnicy projektu 
Dorośli, młodzież związani z miastem (mieszkańcy, studenci, pracujący). Czytelnicy magazynu „Rita Baum”, miłośnicy sztuki, historycy, amatorzy historii, kolekcjonerzy, członkowie grup rekonstrukcyjnych. Potomkowie wygnanych z miasta, przesiedlonych, mniejszości narodowych (niemieckich, żydowskich, greckich, bułgarskich, macedońskich, ukraińskich). Świadkowie wydarzeń. Dziennikarze społeczni, internauci. Artyści, pisarze, liderzy innych projektów, animatorzy kultury. Turyści.

Wsparcie projektu
Fundacja Batorego, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, redaktorzy magazynu „Rita Baum”, liderzy Fundacji Pracowni Rzeźby Społecznej, pracownicy Wrocławskiego Muzeum Współczesnego, studenci Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, pracownicy Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, internauci zgromadzeni wokół profilu społecznościowego na Facebooku. 

Autorki projektu

Agnieszka Kłos (Agniusza) - pisarka, krytyk sztuki, fotografka. Członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA), autorka dwukrotnie wydanej książki "Całkowity koszt wszystkiego". Publikuje w najważniejszych magazynach związanych z literaturą i sztuką. Jej opowiadania zostały przetłumaczone na język serbski, niemiecki i angielski. Dwukrotna stypendystka ministra z dziedziny: literatury i teatru.  Pracuje na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Redaguje pismo artystyczne „Rita Baum”.

Joanna Kłos - tłumaczka, fotografka. Urodzona w mieście Wilhelma Sasnala. Debiut filmowy na 9 Planete Doc Film Festivalu w Warszawie. Studentka studiów podyplomowych "Totalitaryzm - Nazizm - Holokaust" w Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau. Obecnie stypendystka Niemieckiego Bundestagu. Fotografie i teksty publikowała, m.in. w Wydawnictwie Czarnym, Grupie ATM, "Arteriach","RED", "Ricie Baum".

Rita Baum nr 12: Podwodny Wrocław (zima 2007/2008) + CD Kormorany "Miasto"
Spis treści: 
Breslau cv. Mapa pamięci.
Agnieszka Kłos, Breslau cv. Mapa pamięci 
Monika Krzykała, Historiografia a estetyzacja przestrzeni muzealnych 
Marcin Wilkowski, Edukacja poza polityką historyczną 
Marcin Skrzypek, Przeszłość jako akt dobrej woli, czyli koherencyjne aikido dziecka postmodernizmu 
Sławomir Buryła, O donosach i donosicielach 

Projekty pamięci: 
Elżbieta Chromiec, Między narracją a animacją. Historia, pamięć czy zapomnienie o Polsce? O bestselerze Dietricha Schwanitza Bildung. Alles, was wissen muß 
Gabriela Dragun, Breslau/Wrocław – przełamywanie obcości 
Marcin Wilkowski, Niebezpieczeństwa „czystych” obrazów 
Agnieszka Kłos, Współcześnie flânerzy 
Agnieszka Kłos, Umowa ze światłem 
Agnieszka Weseli, W jednym łóżku: dziewczynki, pederaści i porządni ludzie z Auschwitz 
Adam Wiedemann, Palę Paryż i Wietman 
Agnieszka Kłos, W poszukiwaniu morfemu obcości 
Marcin Teodorczyk, Heimat lujowego rozporka 
Anna Mach, Po(d)mioty psychodelicji. Narracja a kastracja 
Michał Bieniek, Zbrodnia niepamięci. O (nie)pamiętaniu w kinematografii Dalekiego Wschodu 

Bibliografia projektu:
Gregor Thum; Tytuł oryginału: Obce miasto. Wrocław 1945, Wydawnictwo: Via Nova, Wrzesień 2008.
Dziennik z Breslau 1933-1941. Wybrane fragmenty. Autor, Willy Cohn. Wydawnictwo, Via Nova. Oprawa, twarda. Rok wydania, 2010.
Abraham Ascher "Oblężona społeczność. Wrocławscy Żydzi w czasach nazizmu", wydawca: Wydawnictwo Via Nova, 2009.
Norman Davies, Roger Moorhouse "Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego" przeł. Andrzej Pawelec, wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
BRESLAU / WROCŁAW. Przewodnik po architekturze modernistycznej, Autorzy: Konstanze Beelitz, Niclas Förster, Wydawnictwo Via Nova.
Breslau 1945. Wspomnienia z oblężonego miasta, Autor: Ernst Hornig, Wydawnictwo Via Nova.
Maria hrabina von Maltzan, Bij w werbel i nie lękaj się. Wspomnienia, Autor: Maria hrabina von Maltzan, Tłumaczenie z języka niemieckiego: Małgorzata Słabicka, Wydawnictwo Via Nova. 
Raimund Wolfert (tłum. Jerzy Piątek), Między Kryształowymi Nocami. Na tropie „odmieńców" w Breslau (lata dwudzieste XX wieku), w: Rita Baum, nr 13, 2009.   
Rita Baum nr 12: Podwodny Wrocław (zima 2007/2008) + CD Kormorany "Miasto"
Magdalena Skawińska, "Breslau cv" - reportaż dla Studia Reportażu Polskiego Radia (Jedynki i Trójki)
http://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/795001,Breslau-cv-Magda-Skawinska

(ak)

Breslau cv

Tekst dydaktyczny
Mapa pamięci, czyli dokumentacja miejsc związanych z kulturą niemiecką, żydowską i polską miasta, to projekt przywracający szacunek dla najstarszego pokolenia mieszkańców Breslau i Wrocławia. Projekt ma przypomnieć i zachować pamięć doświadczeń wielokulturowej społeczności miasta przed, w czasie i po II wojnie światowej, a także rejestrować wielkie przemiany ...
Dokumenty
Linki
Metodologia
historyczna wizja lokalna
zbieranie relacji świadków (oral history)
badanie historii lokalnej
badanie historii rodzinnej
praca w archiwum
Tematy
Okupacja niemiecka
Życie codzienne okupowanych miast i wsi
Relacje narodowościowe w cieniu obu totalitaryzmów
Polacy – inni
Polacy – Niemcy