Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„Auschwitz. Memento — multimedialne archiwum”
Miejscowość / Region: Oświęcim
Instytucja: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich
Opiekun / Nadzór nad projektem: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich, Gabriela Mruszczak
Autorzy projektu: Gabriela Mruszczak
Grupa wiekowa: licealiści
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Gabriela Mruszczak
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich
Leszczyńskiej 8
32-600 Oświęcim
Telefon: 503078357
biuro@auschwitzmemento.pl
http://auschwitzmemento.pl/

Uwagi wstępne

Projekt „AUSCHWITZ. Memento – multimedialne archiwum” został zrealizowany przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich w dwóch etapach - pierwszym w 2005 i drugim - w 2006 roku.

W ramach projektu zarejestrowano na nośnikach cyfrowych relacje byłych więźniów niemieckiego obozu KL Auschwitz-Birkenau (m.in. Jerzego Bieleckiego, Józefa Stósa, Józefa Hordyńskiego, Kazimierza Zająca, Józefa Szajny, Stanisławy Gąskowej, Stanisława Frączystego, Michała Ziółkowskiego, Zbigniewa Damasiewicza, Tadeusza Sobolewicza, Józefa Mikusza).

W archiwum ChSRO zgromadzono prawie 200 godzin nagrań filmowych i dźwiękowych, tysiąc stron relacji tekstowych oraz bogaty materiał ikonograficzny. Wszystkie zebrane relacje spełniają rygory wywiadu naukowego, zdecydowano się jednak na pozostawienie również świadkom miejsca na refleksje i komentarze. Praca wolontariuszy była więc czymś w rodzaju współtworzenia testamentu pokolenia, które bezpowrotnie odchodzi już w przeszłość.

Etapy realizacji projektu

Inspiracją powstania projektu było archiwum stworzone przez Fundację Shoah Stevena Spielberga. Znany reżyser zebrał w nim relacje 44 tysięcy świadków Holocaustu, w tym 50 Polaków. Organizatorzy docenili możliwośći, jakie daje wykorzystanie w edukacji historycznej oral history i przygotowali serwis, z którego już teraz korzystać może wielu uczniów i nauczycieli.
  
Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (I etap – rok 2005) oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra” i Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (II etap – rok 2006).
  
Podczas dwóch etapów prac nad archiwum multimedialnym nagrywano relacje świadków, w znacznej mierze je opracowywano i jednocześnie przygotowywano materiał na stronę internetową. II etap prac zakończył się stworzeniem portalu internetowego www.auschwitzmemento.pl.
  
Wolontariusze i świadkowie
Dzięki współpracy z nauczycielami historii w oświęcimskich szkołach i wykładowcami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej udało się zaangażować kilkunastu uczniów i studentów do pracy nad projektem. Dodatkowo ogłoszenia na temat wolontariatu zamieszczone były w gazetkach szkolnych i studenckich
  
W realizację projektu zaangażowanych obecnie jest kilkunastu wolontariuszy (ich grono stale się poszerza) – studentów, uczniów oświęcimskich szkół średnich oraz młodzi filmowcy-amatorzy. Obawy o ewentualne problemy z porozumieniem się między młodymi ludźmi a byłymi więźniami obozu okazały się bezpodstawne.
Świadkowie historii, mimo dramatycznych wspomnień, łatwo nawiązali kontakt z młodzieżą i otwarcie współpracowali przy przygotowaniu nagrań relacji.
  
Przyszłość projektu
Na podstawie zgromadzonych materiałów ChSRO chce w przyszłości przygotować 15-minutowe filmy edukacyjne, które mają mieć zastosowanie w szkolnej edukacji o realiach II wojny światowej i zbrodniach nazistowskich.
  
Istniejąca już strona internetowa ma zostać przekształcona w portal, który oprócz kilkudziesięciu relacji świadków tłumaczonych na języki obce, zawierałby również moderowane forum.

Tekst dydaktyczny

Zrealizowana w ramach projektu strona internetowa może stać się cennym źródłem treści edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów, zajmujących się historią II wojny światowej i totalitaryzmu nazistowskiego. Łatwy dostęp do materiałów źródłowych umieszczanych na tej stronie a także możliwość ściągnięcia fragmentów filmów i ...

Dokumenty
Linki
Metodologia
montaż źródeł
realizacja filmu
zbieranie relacji świadków (oral history)
interpretacja dokumentów historycznych
praca z wykorzystaniem internetu
Tematy
Okupacja niemiecka
Polityka narodowościowa na terenach włączonych do Rzeszy
Polityka narodowościowa w Generalnej Guberni
Represje nazistowskie wobec ludności cywilnej
Praca przymusowa i niewolnicza na rzecz III Rzeszy