Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Dyskryminacja, prześladowanie, wykluczenie. Historia i współczesność europejskich Romów
Miejscowość / Region: Oświęcim
Instytucja: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Opiekun / Nadzór nad projektem: Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Autorzy projektu: Aleksandra Kalisz
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Aleksandra Kalisz, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uwagi wstępne

Prezentowany jest konspekt dnia studyjnego w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Celem projektu, w którego ramach powstał konspekt, było połączenie wizyty w miejscu pamięci z edukacją na rzecz praw człowieka. Zgodnie z tym założeniem historia dyskryminacji oraz represji Sinti i Romów w czasach rządów III Rzeszy została ukazana jako konsekwencja dyskryminacji i społecznego wykluczenia tej grupy. Współczesna sytuacja tej mniejszości zostaje poddana analizie w kontekście postanowień Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która została uchwalona w konsekwencji tragicznych wydarzeń w czasie II wojny światowej. Miejscem realizacji prezentowanego konspektu jest Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu z uwagi na rolę, jaką obóz KL Auschwitz-Birkenau odegrał w zagładzie Sinti i Romów.

Konspekt jest wynikiem udziału w projekcie "Edukacja na rzecz praw człowieka w miejscach pamięci w kontekście europejskich doświadczeń zbrodni”. Projekt został zorganizowany w ramach trójstronnej współpracy Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Muzeum Historii Represji Politycznych Perm-36 (Rosja) oraz Miejsce Pamięci Bergen-Belsen (Niemcy).

Grupa docelowa: nauczyciele i edukatorzy

Warunki wstępne udziału: podstawowa wiedza na temat przebiegu II wojny światowej i Holokaustu oraz funkcjonowania KL Auschwitz-Birkenau

Czas trwania: 6 godzin

Tematem przewodnim dnia studyjnego jest dyskryminacja Sinti i Romów pokazana zarówno w perspektywie historycznej, jak i w kontekście obecnego wykluczenia społecznego tej grupy. Przeprowadzenie zajęć w miejscu pamięci pozwoli zwrócić uwagę także na nieobecność tematyki romskiej w powszechnie obowiązującej narracji historycznej, co może stanowić dodatkowy impuls do refleksji. Należy jednak pamiętać, że celem projektu nie jest tworzenie uproszczonych porównań między historyczną i współczesną sytuacją Romów.

Tekst dydaktyczny

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy o charakterze historycznym oraz zwrócenie uwagi na współczesne  problemy z jakimi spotyka się mniejszość romska w Polsce i w Europie. Dzięki połączeniu różnych metod prowadzenia zajęć uczestnicy nie tylko zdobędą nową wiedzę, będą również mieli szansę na indywidualną refleksję oraz dyskusję na ...

Dokumenty
Tematy
Zagłada Sinti i Romów