Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Edukacja na rzecz praw człowieka w miejscach pamięci w kontekście europejskich doświadczeń zbrodni
Miejscowość / Region: Oświęcim
Instytucja: Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
Opiekun / Nadzór nad projektem: Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
Autorzy projektu: Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, Magdalena Urbaniak, Koordynator projektów edukacyjnych, tel. +48 33 844 81 81, Magdalena.Urbaniak@auschwitz.org

Uwagi wstępne
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście realizuje polsko–niemiecko–rosyjski projekt „Edukacja na rzecz praw człowieka w miejscach pamięci w kontekście europejskich doświadczeń zbrodni”. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Miejsca Pamięci Bergen-Belsen oraz Muzeum Historii Represji Politycznych Perm-36. 

Historia Europy XX wieku naznaczona jest zbrodniami ludobójstwa dokonanymi przez reżim nacjonalistyczny i stalinowski. Misją miejsc pamięci jak Auschwitz, Bergen-Belsen czy Perm-36 jest nauczanie o tragedii Ofiar oraz zachowanie pamięci o popełnionych zbrodniach.

Wyniki ogólnoeuropejskich badań przeprowadzonych przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej dowodzą, że nauczanie o Holokauście w miejscach historycznych rzadko obejmuje dyskusję poświęconą kwestii praw człowieka. Stąd też jednym z dostrzeżonych ostatnio wyzwań jest rozwój bardziej wydajnych metod łączenia nauczania o zbrodniach narodowosocjalistycznych i Holokaustu z edukacją na rzecz praw człowieka.

Jak przekazując wiedzę historyczną w miejscach pamięci zwiększyć świadomość na temat kwestii praw człowieka w obecnej sytuacji? Zadaniem uczestników projektu jest opracowanie materiałów i narzędzi pomocnych do realizacji edukacji w tym zakresie i powiązania ze sobą tych dwóch dziedzin. Wypracowane w czasie seminarium metody, idee i wskazówki będą udostępnione innym edukatorom podejmującym w swojej pracy tę tematykę.

Program projektu.

Do udziału w projekcie zaproszeni zostali edukatorzy zajmujący się edukacją w dziedzinie historii w tym osoby podejmujące w swojej pracy tematykę z zakresu praw człowieka, w tym przedstawicielka Ośrodka KARTA.

Udział w tym projekcie stanowi dla Ośrodka KARTA nie tylko impuls do przyjrzenia się działaniom edukacyjnym w muzeach-miejscach pamięci w Polsce, Niemczech i Rosji oraz w instytucjach współpracujących z muzeami, takich jak MDSM. Przede wszystkim jest to możliwość rozszerzenia dotychczasowych działań edukacyjnych Ośrodka z odniesieniem do praw człowieka, skupionych wokół inicjowania sieci osób i instytucji zainteresowanych łączeniem historii i praw człowieka oraz zbioru dobrych praktyk na styku tych dziedzin na niniejszym portalu, podręcznika „Historia a prawa człowieka” oraz szkoleń dla edukatorów w oparciu o ten podręcznik, i włączenia do nich metod pracy wychodzących od wizyt w miejscach pamięci. 

Projekt wnosi zatem do naszej pracy nową perspektywę, a dzięki zadaniom postawionym w jego ramach możliwość wypracowania własnego konspektu pracy z nauczycielami, bibliotekarzami oraz edukatorami z sektora pozarządowego, stawiającego w centrum edukację historyczną w połączeniu z edukacją o prawach człowieka i na ich rzecz. 

Organizatorzy nie tylko stworzyli odpowiednie warunki do międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz wzajemnego inspirowania się, ale także zadbali o zdobywanie przez uczestników nowych umiejętności poprzez pokazywanie w praktyce metod edukacji historycznej i tej o prawach człowieka i na ich rzecz.

Uczestnicy, wybrani do projektu, wnosząc zaangażowanie, doświadczenie i chęć uczenia się i upowszechniania wypracowanych efektów, stają się kolejnymi ogniwami istniejącej sieci i autorami nowych dobrych praktyk łączenia obu dziedzin, tym razem skupionych wokół - stale jeszcze najsilniej oddziałujących - muzeów-miejsc pamięci.

Warsztaty są sfinansowane przez: 

Muzeum Państwowe Auschwitz-Birkenau 

Auschwitz_fundacja-logo

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau

Auschwitz_fundacja-logo

Europejski Fundusz Społeczny jako część programu Inkluzja przez kulturową socjalizację Ministerstwa Edukacji i Kultury Dolnej Saksonii

Auschwitz_fundacja-logo       Auschwitz_fundacja-logo

Kancelaria Państwa Dolna Saksonia i Ministerstwo Edukacji i Kultury Dolnej Saksonii

MK Nds

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży 

MK Nds


Źródło zdjęć.

(ak)

Edukacja na rzecz praw człowieka w miejscach pamięci w kontekście europejskich doświadczeń zbrodni

Tekst dydaktyczny

Zadaniem uczestników projektu jest opracowanie materiałów i narzędzi pomocnych do realizacji edukacji w tym zakresie i powiązania ze sobą tych dwóch dziedzin. Wypracowane w czasie seminarium metody, idee i wskazówki będą udostępnione innym edukatorom podejmującym w swojej pracy tę tematykę.

Metodologia
badanie historii lokalnej
metoda symulacji
badania w miejscach pamięci / miejsc pamięci
analizowanie materiałów propagandowych i reklam
analizowanie fragmentów tekstów, filmów, zdjęć
Tematy
Narodziny totalitaryzmów
Państwo totalitarne
Obozy koncentracyjne
Relacje narodowościowe w cieniu obu totalitaryzmów
Ofiary - Sprawcy