Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
30 października - Dniem Pamięci Ofiar Represji Politycznych
Miejscowość / Region: Moskwa
Instytucja: Państwowe Muzeum Historii Gułagu
Opiekun / Nadzór nad projektem: Państwowe Muzeum Historii Gułagu
Autorzy projektu: Państwowe Muzeum Historii Gułagu i partnerzy
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Państwowe Muzeum Historii Gułagu (Государственный музей истории ГУЛАГа), 127051 Moskwa, ul. Petrovka, 16, http://www.gmig.ru/

Uwagi wstępne

Projekt „30 października” to przypomnienie o tragicznych kartach historii Rosji. To próba wymienienia z nazwiska chociaż niewielkiej części z milionów ludzi, którzy ucierpieli w wyniku stalinowskich represji, tych, którzy z powodów politycznych i w sfałszowanych sprawach po uproszczonym śledztwie zostali skazani na rozstrzelanie, pozbawienie wolności w więzieniach i obozach Gułagu.

„Tak chciałabym wyrzec imiona ich drogie, lecz spis odebrali, przypomnieć nie mogę.” A. Achmatowa, „Requiem” (Z rosyjskiego przełożył Józef Łobodowski)

Na pierwszej podstronie strony internetowej została przedstawiona lista nazwisk 9946 osób rozstrzelanych w Moskwie w latach 1937-1938. Lista została udostępniona przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”.

Głównym celem projektu „30 października” jest przyciągnięcie uwagi szerokiej publiczności wobec obchodów Dnia Pamięci Ofiar Represji Politycznych, utrwalenie pamiętnej daty historycznej 30 października w świadomości społeczeństwa i upamiętnienie ludzi, którzy zginęli i ucierpieli w wyniku represji i zostali skazani przez państwo radzieckie na zapomnienie.

Projekt „30 października” wzywa organizacje społeczne i państwowe, aby wzięły udział w przeprowadzeniu Dnia Pamięci Ofiar Represji Politycznych, jak również pozwala na zebranie w jednym miejscu wszystkich informacji o przeprowadzanych w Moskwie i obwodzie moskiewskim uroczystościach poświęconych temu pamiętnemu dniu.

Do tej pory miały miejsce następujące wydarzenia z okazji Dnia Pamięci Ofiar Represji Politycznych W Moskiwe i w obwodzie:
1. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pisarzowi Warłamowi Szałamowowi na budynku Nr 8 przy pierieułku Czistyj
2. Koncert poświęcony W.T. Szałamowowi „Jagody”
3. Film  węgierskiego dokumentalisty Zoltana Szalkai „Norilsk” z projektu „Piechotą po Gułagu”
4. Prezentacja 7-tomowego zbioru utworów W.T. Szałanowa
5. Spektakl czytany „Wiatłag” [Вятлаг]
6. Film dokumentalny Władimira Gierczikowa „Zaćmienie” [Затмение]
7. Otwarcie wystawy artystycznej profesora Karla Eimermachera (Niemcy) „Pod ochroną – bez ochrony”
8. Prezentacja i dyskusja dotycząca wspomnień S.N. Czekina „Staryj Bujan, Samara, Pieczorłag. Opowieść lekarza Trudnikowa” [Старый Буян, Самара, Печорлаг. Повествование врача Трудникова]
9. Otwarcie wystawy dokumentalnej „Proces Bucharina. 1938 rok”

W Sankt Petersburgu i w obwodzie:
10. Wiec przy Kamieniu Sołowieckim
11. Ceremonia żałobna z udziałem organizacji i ziomkostw społecznych
12. Otwarcie wystawy „Ślady polskiej pamięci na terytorium Rosji”
13. Otwarcie wystawy „Pamięci ofiar represji politycznych” (Przegląd dokumentów Archiwum z lat 1918-1940). 

Źródło.

Z rosyjskiego przełożyła Kamila Laśkiewicz-Krzymińska

(ak)

Tekst dydaktyczny

Pomysł Dnia Więźniów Politycznych powstał w kwietniu 1974 roku podczas spotkania więźniów Kronida Lubarskiego i Aleksieja Murżenko na terenie wspólnego dla wszystkich zon politycznych Dubrawłagu kompleksu szpitalnego – było to jedyne miejsce, w którym więźniowie polityczni z placówek o zaostrzonym i specjalnym rygorze, którzy ...

Tematy
Instalowanie komunizmu
Represja komunistyczne lat 1937-1938