Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Fotografie a prawa człowieka - interpretacje - 5 tematów
Miejscowość / Region: Warszawa
Instytucja: Fundacja Ośrodka KARTA
Opiekun / Nadzór nad projektem: Fundacja Ośrodka KARTA
Autorzy projektu: Jerzy Kochanowski, Katarzyna Czajka
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Fundacja Ośrodka KARTA
ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa
tel. 22 844 10 55

Uwagi wstępne

Elementem publikacji "Historia a prawa człowieka. Podręcznik" są interpretacje źródeł ikonograficznych, czyli fotografie historyczne, takie jak te, które na co dzień gromadzone są przez Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej. Materiały udostępniane są w Internecie  na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0).

Wybrane materiały dotyczą 5 tematów: „Kontrola państwa”, „Relacje mniejszość–większość”, „Prawa społeczne”, „Prawa oskarżonych i skazanych”, „Wolność słowa” i poproszono o ich interpretację pod kątem walki o i łamania praw człowieka prof. Jerzego Kochanowskiego i doktorantkę Katarzynę Czajkę.

Propozycja pracy z fotografiami:
Zamieszczamy pojedyńcze interpretacje w zestawieniu tematycznym do wykorzystania na tematycznych spotkaniach. Proponujemy najpierw rozdać tylko fotografie z pytaniami o potencjalne interpretacje mniejszym grupom. W obrębie których wymienione zostaną poglądy na temat treści, które niosą z sobą zdjęcia. Następnie zachęcamy do zainicjowania wymiany poprzez prezentacje efektów pracy grup na forum.

W 2. części spotkania można rozdawać pojedyńcze interpretacje przygotowane przez prof. Kochanowskiego i p. Czajkę do każdego ze zdjęć (po kolei) i po samodzielnym zapoznaniu się każdego z uczestników z interpretacją sugerujemy zachęcić do dyskusji nad pojedynczymi zdjęciami na forum.

Prawa_Czlowieka_podrecznik_zdjecia_wstep

Prawa_Czlowieka_podrecznik_kontrola_1

Prawa_Czlowieka_podrecznik_kontrola_2

Prawa_Czlowieka_podrecznik_kontrola_3

Prawa_Czlowieka_podrecznik_kontrola_4

Prawa_Czlowieka_podrecznik_kontrola_5

Prawa_Czlowieka_podrecznik_kontrola_6

Prawa_Czlowieka_podrecznik_Mniejszosci_1

Prawa_Czlowieka_podrecznik_Mniejszosci_2

Prawa_Czlowieka_podrecznik_Mniejszosci_3

Prawa_Czlowieka_podrecznik_Mniejszosci_4

Prawa_Czlowieka_podrecznik_Mniejszosci_5

Prawa_Czlowieka_podrecznik_Mniejszosci_6

Prawa_Czlowieka_podrecznik_Oskarzeni_1

Prawa_Czlowieka_podrecznik_Oskarzeni_2

Prawa_Czlowieka_podrecznik_Oskarzeni_3

Prawa_Czlowieka_podrecznik_Oskarzeni_4

Prawa_Czlowieka_podrecznik_Oskarzeni_5

Prawa_Czlowieka_podrecznik_Oskarzeni_6

Prawa_Czlowieka_podrecznik_prawa_spoleczne_1

Prawa_Czlowieka_podrecznik_prawa_spoleczne_2

Prawa_Czlowieka_podrecznik_prawa_spoleczne_3

Prawa_Czlowieka_podrecznik_prawa_spoleczne_4

Prawa_Czlowieka_podrecznik_prawa_spoleczne_5

Prawa_Czlowieka_podrecznik_prawa_spoleczne_6

Prawa_Czlowieka_podrecznik_wolnosc_slowa_1

Prawa_Czlowieka_podrecznik_wolnosc_slowa_2

Prawa_Czlowieka_podrecznik_wolnosc_slowa_3

Prawa_Czlowieka_podrecznik_wolnosc_slowa_4

Prawa_Czlowieka_podrecznik_wolnosc_slowa_5

Prawa_Czlowieka_podrecznik_wolnosc_slowa_6

(ak)

Tekst dydaktyczny

Fotografie posiadają ukryte znaczenia, często, aby je odnaleźć trzeba nie tylko znać kontekst historyczny, ale i krąg kulturowy oraz uważnie obserwować. Zachęcamy do samodzielnych prób analizy, a dopiero w drugiej kolejności do konfrontacji własnych wniosków z tymi sformułowanymi przez ekspertów.

Dokumenty
Metodologia
interpretacja dokumentów historycznych
przeprowadzenie dyskusji
praca w podgrupach
analizowanie fragmentów tekstów, filmów, zdjęć
Tematy
"Żelazna kurytna"
Wartości uniwersalne (wolność)
Prawa człowieka
Tolerancja