Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia
Miejscowość / Region: Warszawa
Instytucja: Fundacja Ośrodka KARTA
Opiekun / Nadzór nad projektem: Fundacja Ośrodka KARTA
Autorzy projektu: Zespół projektu Fundacji Ośrodka KARTA
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Agnieszka Kudełka
a.kudelka@karta.org.pl
+48 22 844 10 55
www.karta.org.pl

Uwagi wstępne

Projekt ma zainspirować biblioteki gminne z miejscowości do 20 tys. mieszkańców do podjęcia działań w zakresie edukacji historycznej połączonej z edukacją o prawach człowieka oraz udostępnić merytoryczne wsparcie tych aktywności. „Prawa człowieka a historia. Podręcznik”, efekt projektu „Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia”, można pobierać w celach edukacyjnych tutaj.

Projekt jest realizowany przez Fundację Ośrodka KARTA i ma na celu ukazanie aktualności idei praw człowieka współcześnie w perspektywie doświadczeń historycznych oraz uczynienie biblioteki lokalnej miejscem promocji wiedzy o prawach człowieka. i szerzenia świadomości ich uniwersalnego i powszechnego charakteru.

Celem projektu jest udostępnienie wiedzy, umiejętności i materiałów źródłowych związanych z edukacją o prawach człowieka bibliotekarzom z II rund projektu Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. W projekcie uczestniczyć będzie około 200 bibliotekarzy í ich współpracowników z miejscowości do 20 tys. mieszkańców.

Efektem projektu jest wypracowanie (wspólnie z bibliotekarzami) podręcznika o edukacji historycznej połączonej z edukacją na temat praw człowieka, udostępnianego w internecie w formie ebooka. Podręcznik można pobierać tutaj.

Podręcznik zawiera teoretyczną podstawę wiedzy o prawach człowieka, komentarze metodyczne związane z praktyką edukacji o prawach człowieka oraz wybór źródeł historycznych będących ilustracją problemu kwestionowania/uznawania praw człowieka. Źródła te dotyczą historii Polski XX wieku oraz są opatrzone stosownym merytorycznym komentarzem tak, aby można je było wykorzystać w pracy edukacyjnej.

Jest to pierwszy w Polsce podręcznik dla edukatorów, szczególnie w bibliotekach, chcących łączyć historię z prawami człowieka. Prezentujemy w nim w teoretyczny (w Od redakcji, rozdz. 1 Historia i współczesność praw człowieka, rozdz. 2 Edukacja na rzecz praw człowieka. Zarys metodologiczny) oraz praktyczny sposób (w scenariuszach warsztatów i interpretacjach źródeł ikonograficznych) innowacyjne, wypracowane przez Ośrodek KARTA we współpracy z ekspertami w obu dziedzinach, podejście do łączenia edukacji historycznej z edukacją na temat/na rzecz praw człowieka. 

Podręcznik udostępniany jest w Internecie w formie ebooka na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0).

Każdy rozdział i każdy scenariusz można pobrać w Linkach tego opisu projektu.

Więcej informacji:
Agnieszka Kudełka
Fundacja Ośrodka KARTA
a.kudelka@karta.org.pl
www.karta.org.pl
tel. + 48 22 844 10 55

Projekt "Biblioteka miejscem edukacji o prawach człowieka: podręcznik dla edukatorów oraz szkolenia” jest realizowany w ramach programu Nauczanie Praw Człowieka (Teaching human rights) finansowanego przez Fundację "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.

Więcej na temat programu Nauczanie Praw Człowieka (Teaching human rights) można się dowiedzieć tutaj: http://www.stiftung-evz.de/eng/funding/human-rights/teaching-human-rights/

Fot. Druga pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski. Na zdjęciu tłum pod klasztorem na Jasnej Górze. Widoczny transparent z napisem: "Witamy Obrońcę Praw Człowieka". Fotografował Stanisław Gębczak, zbiory Ośrodka KARTA, przekazał Kazimierz Helebrandt.
Źródło: portal Fotohistoria.pl.

(ak)

Tekst dydaktyczny

Zgromadzone i opracowane w podręczniku materiały źródłowe z historii Polski XX wieku pełnią funkcję przykładów, na bazie których – podczas działań edukacyjnych i w odniesieniu do współczesności – można pokazywać uniwersalność i powszechność praw człowieka.

Dokumenty
Linki
Metodologia
historyczna wizja lokalna
badanie historii lokalnej
badanie historii rodzinnej
interpretacja dokumentów historycznych
interpretacja zdjęć historycznych
Tematy
Prawa człowieka
Tolerancja
Dyskryminacja
Wykluczenie społeczne
Stereotypy i uprzedzenia