Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Śladami Singera
Miejscowość / Region: Lublin
Instytucja: Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”
Opiekun / Nadzór nad projektem: Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”
Autorzy projektu: Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

 

Aleksandra Duź - koordynatorka projektu
ola.duz@tnn.lublin.pl

Joanna Krauze - rekrutacja wolontariuszy
singer@teatrnn.pl

 

Uwagi wstępne

Projekt „Śladami Singera” to międzynarodowa podróż śladami opowiadań I. B. Singera, których akcja dzieje się w miasteczkach i wsiach lubelszczyzny. Miasteczka te i wsie były ulubionymi miejscami akcji opowiadań laureata literackiej Nagrody Nobla. 

Jak w rzeczywistości wyglądał opisywany przez pisarza świat? Jak wygląda dzisiaj i co o nim wiedzą współcześni mieszkańcy? 
 
Te pytania skłoniły Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” do wyruszenia w wyjątkową podróż – śladami I.B. Singera. Wspólnie z lokalnymi organizacjami: szkołami, domami kultury, bibliotekami, stowarzyszeniami Ośrodek stworzył artystyczno-edukacyjny projekt, którego elementami są warsztaty oraz wydarzenia artystyczne. Szczególną rolę w tym projekcie odgrywają międzynarodowi wolontariusze z Izraela, Ukrainy, Niemiec, Serbii, Hiszpanii, Francji i Polski. To oni wraz z młodzieżą i lokalną społecznością prowadzą kulturalne działania i animują przestrzeń, tworząc unikalny program czerpiący z tradycji, kultury i historii – program Festiwalu „Śladami Singera”.

Program:

12.07-14.07  TYSZOWCE

12.07 
20:00 Koncert klezmerski/Skwerek
20:30 Spektakl „Ostatni demon”, Teatr NN/Stary Młyn
21:00 Pokaz filmów dokumentalnych/SCK
 
13.07
11:00 – 18:30 Warsztaty graffiti/Targ
11:00 – 14:00 Warsztaty cyrkowe – żonglerka, monocykle, chodzenie po linie, chodzenie na szczudłach, akrobatyka, teatr ognia/Skwerek
11:00 – 14:00 Warsztaty teatralne/Internat ZS Nr 5
11:00 – 14:00 Warsztaty filmowe w plenerze/Skwerek
11:00 – 14:00 Warsztaty fotograficzne w plenerze/Skwerek
11:00 – 14:00 Warsztaty pisania w jidysz Moja miejscowość w jidysz/Skwerek
11:00 – 12:30 Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci/Biblioteka
12:30 – 14:00 Warsztaty plastyczne – tworzenie lalek, masek/Biblioteka
12:30 – 14:00 Warsztaty biżuterii – projektowanie i tworzenie własnej biżuterii/ZS Nr 5
12:30 – 14:00 Warsztaty muzyczne/Skwerek
16:00 – 18:30 Warsztaty tańca współczesnego/Internat ZS Nr 5
16:00 – 18:30 Warsztaty bębniarskie/Skwerek
16:00 – 18:30 Warsztaty śpiewu tradycyjnego/SCK
20:00 Spektakl młodzieży z ZS Nr 5 powstały pod kierunkiem opowiadacza historii Michała Malinowskiego/Skwerek
20:30 Koncert zespołu Kłosy ze Szpikołos/Skwerek
21:00 Pokaz filmów/SCK

14.07 
12:00 – 14:00 Gra miejska/chętne drużyny prosimy o przyjście 30 minut przed rozpoczęciem gry/Skwerek
12:00 – 14:00 Lubelszczyzna 2.0 – prezentacje multimedialne/Biblioteka
12:00 – 14:00 Malowanie twarzy/Skwerek 
14:00 – 16:00 Ogródek jordanowski/Skwerek
17:00 Korowód
17:30 Oficjalne otwarcie Festiwalu/Skwerek
18:00 Pokaz cyrkowy/Skwerek
18:30 Spektakl młodzieży z ZS Nr 5 powstały pod kierunkiem Urszuli Pietrzak z Teatru im. H. Ch. Andersena/Skwerek
19:00 Wieczór opowieści w wykonaniu Michała Malinowskiego/Skwerek
19:30 Teatr ognia - grupa In Nomine/Skwerek
20:00 Działanie artystyczne Ulica Singera/Skwerek
21:00 Widowisko plenerowe – zespół obrzędowy z KGW/Mikulin
22:00 Wspólne ognisko w Mikulinie

15.07-17.07  SZCZEBRZESZYN
 
15.07 
20:00 Koncert klezmerski/Rynek
20:30 Pokaz filmów dokumentalnych oraz filmów nakręconych przez młodzież z ZS Nr 1 pod kierunkiem Karoliny Kryczka z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”/MDK

16.07 
11:00 – 18:30 Warsztaty graffiti/ZS Nr 1
11:00 – 14:00 Warsztaty cyrkowe – żonglerka, monocykle, chodzenie po linie, chodzenie na szczudłach, akrobatyka, teatr ognia/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty filmowe w plenerze/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty fotograficzne w plenerze/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty pisania w jidysz Moja miejscowość w jidysz/Rynek
11:00 – 12:30 Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci/MDK
11:00 – 12:30 Warsztaty garncarskie/MDK
11:00 – 12:30 Warsztaty tańca współczesnego/Harcówka
12:30 – 14:00 Warsztaty tańca ukraińskiego/Harcówka
12:30 – 14:00 Warsztaty plastyczne – tworzenie lalek, masek/MDK
12:30 – 14:00 Warsztaty biżuterii – projektowanie i tworzenie własnej biżuterii/MDK
12:30 – 14:00 Warsztaty muzyczne/MDK
16:00 – 18:30 Warsztaty bębniarskie/Rynek
16:00 – 18:30 Warsztaty tańca regionalnego/MDK
16:00 – 18:30 Warsztaty teatralne/MDK
20:00 Otwarcie wystawy fotograficznej przygotowanej przez młodzież z ZS Nr 1 pod kierunkiem Joanny Zętar z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”/Rynek
20:30 Spektakl Był sobie raz Teatr NN/Wirydarz UM
21:00 Koncert zespołu SieGra/MDK

17.07 
12:00 – 14:00 Gra miejska/chętne drużyny prosimy o przyjście 30 minut przed rozpoczęciem gry/Rynek
12:00 – 14:00 Lubelszczyzna 2.0 – prezentacje multimedialne/Biblioteka
12:00 – 14:00 Tradycyjne gry i zabawy/Rynek
12:00 – 14:00 Malowanie twarzy/Rynek
17:00 Korowód
17:30 Oficjalne otwarcie Festiwalu/Rynek
18:00 Koncert kapeli podwórkowej/Rynek
18:30 Pokaz cyrkowy/Rynek
19:00 Pokaz cyrkowy – wysoka lina pozioma/Harcówka
19:30 Spektakl Siedmioro żydowskich dzieci/MDK
20:00 Teatr ognia - grupa In Nomine /Rynek
20:30 Działanie artystyczne Ulica Singera/Rynek
21:00 Wspólne ognisko/ZS Nr 1
 
18.07-20.07  JÓZEFÓW BIŁGORAJSKI

18.07
20:00 Koncert klezmerski/MOK
20:30 Spektakl Siedmioro żydowskich dzieci/MOK
21:00 Pokaz filmów dokumentalnych/MOK
  
19.07
 
11:00 – 18:30 Warsztaty graffiti/Liceum Ogólnokształcące 
11:00 – 14:00 Warsztaty cyrkowe – żonglerka, monocykle, chodzenie po linie, chodzenie na szczudłach, akrobatyka, teatr ognia/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty teatralne/Liceum Ogólnokształcące
11:00 – 14:00 Warsztaty filmowe w plenerze/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty fotograficzne w plenerze/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty pisania w jidysz Moja miejscowość w jidysz/Rynek
11:00 – 12:30 Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci/Biblioteka
11:00 – 12:30 Warsztaty biżuterii – projektowanie i tworzenie własnej biżuterii/MOK
12:30 – 14:00 Warsztaty plastyczne – tworzenie lalek, masek/Liceum Ogólnokształcące
12:30 – 14:00 Warsztaty muzyczne/MOK
16:00 – 18:30 Warsztaty bębniarskie/Rynek
16:00 – 18:30 Warsztaty tańca współczesnego/MOK
16:00 – 18:30 Warsztaty teatralne/Liceum Ogólnokształcące
20:00 Koncert uczestników warsztatów warsztatów muzycznych/Kamieniołomy
20:30 Ostatnia podróż performance taneczny/Michal Gil z Izraela/Kamieniołomy
20:45 Spektakl Tajbełe i jej demon  Teatr NN z Lublina/Kamieniołomy
21:30 Pokaz filmów nakręconych przez młodzież  z LO pod kierunkiem Karoliny Kryczka z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”/Liceum Ogólnokształcące
 
20.07
 
12:00 – 14:00 Gra miejska/chętne drużyny prosimy o przyjście 30 minut przed rozpoczęciem gry/Rynek 
12:00 – 14:00 Lubelszczyzna 2.0 – prezentacje multimedialne/Biblioteka
12:00 – 14:00 Tradycyjne gry i zabawy/Rynek
12:00 – 14:00 Malowanie twarzy/Rynek
17:00 Korowód
17:30 Oficjalne otwarcie Festiwalu/Rynek
18:00 Pokaz cyrkowy/Rynek
18:30 Monodram Renata Braun/Danielle Cohen Levy z Izraela/Liceum Ogólnokształcące
19:00 Koncert kapeli podwórkowej/MOK
19:30 Pokaz cyrkowy – akrobacje na linie/Rynek
20:00 Teatr ognia - grupa In Nomine /Rynek
20:30 Działanie artystyczne Ulica Singera/Rynek
21:30 Wspólne ognisko/Zalew
 
21.07-23.07 BIŁGORAJ

21.07
20:00 Koncert klezmerski przy Ławeczce Singera
20:30 Pokaz filmów dokumentalnych oraz filmów nakręconych przez młodzież z ZS Nr 1 pod kierunkiem Karoliny Kryczka z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”/Kino Tymczasowe

22.07
11:00 – 18:30 Warsztaty graffiti/OSiR
11:00 – 14:00 Warsztaty cyrkowe – żonglerka, monocykle, chodzenie po linie, chodzenie na szczudłach, akrobatyka, teatr ognia/Plac przed UM
11:00 – 14:00 Warsztaty teatralne/BCK
11:00 – 14:00 Warsztaty tańca z elementami jogi i pilates/Kolegium UMCS
11:00 – 14:00 Warsztaty filmowe w plenerze/Plac przed UM
11:00 – 14:00 Warsztaty fotograficzne w plenerze/Plac przed UM
11:00 – 14:00 Warsztaty pisania w jidysz Moja miejscowość w jidysz/Plac przed UM
11:00 – 12:30 Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci/Biblioteka
11:00 – 12:30 Warsztaty biżuterii – projektowanie i tworzenie własnej biżuterii/Zagroda Sitarska
11:00 – 12:30 Odkryj świat Singera – warsztaty/Dworek Modrzewiowy
12:30 – 14:00 Warsztaty plastyczne – tworzenie lalek, masek/Zagroda Sitarska
12:30 – 14:00 Warsztaty muzyczne/Dworek Modrzewiowy
16:00 – 18:30 Warsztaty bębniarskie/Plac przed UM
16:00 – 18:30 Warsztaty tańca współczesnego/Kolegium UMCS
16:00 – 18:30 Warsztaty teatralne/BCK
20:00 Spektakl Sztukmistrz z Lublina Teatr NN/BCK
21:00 Spektakl młodzieży z Technikum Leśnego powstały pod kierunkiem Urszuli Pietrzak z Teatru im. H. Ch. Andersena/BCK
21:30 Monodram Renata Braun/Danielle Cohen Levy z Izraela/BCK
 
23.07
12:00 – 14:00 Gra miejska/chętne drużyny prosimy o przyjście na 30 minut przed rozpoczęciem gry/Małpi Gaj
12:00 – 14:00 Lubelszczyzna 2.0 – prezentacje multimedialne/Sala konferencyjna UM
12:00 – 14:00 Tradycyjne gry i zabawy/Plac przed UM
12:00 – 14:00 Malowanie twarzy/Plac przed UM
17:00 Korowód
17:30 Oficjalne otwarcie Festiwalu/Plac przed UM
18:00 Pokaz cyrkowy/Plac przed UM
18:30 Koncert młodzieży z Technikum Leśnego przygotowany pod kierunkiem Jacka Sribniaka z zespołu Etnogram oraz koncert klezmerski/Scena Letnia przy Kolegium UMCS
19:00 Ostatnia podróż performance taneczny/Michal Gil z Izraela/Scena Letnia przy Kolegium UMCS
19:30 Lesie ty, mój lesie spektakl Teatru Jarzębina z Bukowej/Małpi Gaj
20:00 Pokaz cyrkowy/Małpi Gaj 
20:30 Teatr ognia - grupa In Nomine/Małpi Gaj 
21:00 Działanie artystyczne Ulica Singera/Małpi Gaj
21:30 Przejazd na ognisko/SMK
 
24.07 LUBLIN
18:00 Finał Festiwalu na Rynku Starego Miasta w Lublinie
Korowód, pokaz cyrkowy, teatr ognia, spektakl, jednodniowy pomnik I.B. Singera
21:00 Sztukmistrz z Lublina/Restauracja „Hades – Szeroka”
22:00 Klezmerskie jam session/Restauracja „Hades – Szeroka”
 
Warsztaty prowadzone są przez międzynarodowych artystów z Ukrainy, Izraela, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Serbii, Polski.

W każdej z miejscowości będzie działał Punkt Informacyjny, w którym mozna będzie znaleźć szczegółowe informacji na temat warsztatów oraz działań artystycznych.
 
Udział w warsztatach i wydarzeniach jest bezpłatny.


(ak)
Tekst dydaktyczny

W projekcie „Śladami Singera” młodzież z 4 miast Lubelszczyzny bierze udział w warsztatach grafitti, teatralnych, muzycznych, filmowych, fotograficznych, animacji sieci, cyrkowych i opowiadania historii. Każda szkoła opracowuje także przez kilka tygodni pod okiem artstów własne wydarzenia artystyczne, które zaprezentują podczas Festiwalu ...

Metodologia
warsztaty (praca grupowa pod kierunkiem trenera)
badanie historii lokalnej
ustalanie współczesnych odniesień do historii
warsztaty plastyczne
Tematy
Polityka narodowościowa w Generalnej Guberni
Życie codzienne okupowanych miast i wsi
Getta i Holokaust
Obozy koncentracyjne
Polacy Żydzi