Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Kształcenie ponadnarodowe w regionach / Studenten machen Schule
Miejscowość / Region: Berlin
Instytucja: Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej
Opiekun / Nadzór nad projektem: Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej
Autorzy projektu: Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej
Grupa wiekowa: licealiści
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej
Nancy Waldmann – koordynatorka projektu
Am Neuen Markt 1
D-14467 Potsdam
T. +49 331 200980
F. +49 331 2009850
http://www.kulturforum.info
deutsches[at]kulturforum.info

Uwagi wstępne

28 studentów różnych kierunków opracowało koncepty dni projektowych i w lutym i marcu 2011 roku przeprowadziło projekty z uczniami klas licealnych w polsko-niemiecko-czeskim regionie przygranicznym. Zajęcia te dotyczyły m.in. granicy, sąsiedztwa, tożsamości regionalnej, kontaktów między mieszkańcami regionu, relacji polsko-niemieckich, czesko-niemieckich. W stworzeniu konceptów pomagali multiplikatorzy kształcenia pozaszkolnego. Projekt finansowany był przez rząd niemiecki. Podczas podsumowania projektu w maju 2011 roku w Berlinie zastanawiano się nad skutkami projektu i jego kontynuacją.

Problematyka projektu:
Śląsk czy Schlesien, Neumark lub Lebuser Land, Böhmen lub Čechy – trzy regiony, przynajmniej sześć obrazów historycznych. Te niegdyś różnorodne pod względem narodowości mieszkańców regiony uwidaczniają jak żaden inny temat, że historia jest konstruktem. 

Najpóźniej pp II wojnie światowej, kiedy to dotychczasowe więzy pomiędzy mieszkańcami zostały zniszczone przemocą, uświadamiamy sobie, że w tych regionach istnieją obok siebie zróżnicowane pamięci na temat ich przeszłości.

Częściowo pamięci te stały się podstawą tożsamości społeczeństw powojennych, a częściowo zostały one wyparte ze świadomości społecznej. „Utracony niemiecki wschód”, „odzyskane tereny” Polski – historia tych regionów stała się płaszczyzną projekcji roszczeń politycznych, upiększania małej ojczyzny. Służy ona także do usprawiedliwienia konfliktów obrazów kulturowych.

Jak doszło do tego, że powstały tak różne perspektywy postrzegania historii tych regionów? Jakie struktury państwowe istniały wcześniej na tych terenach? Co sprawiło, że powstały te regiony przygraniczne i jak prezentują się ona współcześnie?

Te pytania były jednymi z centralnych tego projektu. 

Informacje na temat wydarzeń w poszczególnych szkołach i relacje na ten temat w mediach można znaleźć tutaj.

Jednym z polskich miast było przygraniczne miasto Gubin. Uczniowie przeprowadzili tam wywiady ze świadkami historii oraz współczesnymi mieszkańcami Gubina i Guben. Następnie szukali oni literatury w bibliotece w Guben na tematy takie jak obwarowanie miasta, herb, przemysł, czas wolny. Wszystkie znalezione informacje zaprezentowali oni w formie wystawy w bibliotece w Guben. Źródło.

Źródło.

(ak)

Tekst dydaktyczny

Studenci wypracowali różne koncepty dydaktyczne na temat historii i pamięci w regionach przygranicznych. Koncepty posługując się różnymi metodami miały na celu dekonstrukcję jednostronnych, narodowych obrazów historii tych miejsc.

Metodologia
przygotowanie wystawy
rekonstrukcja wydarzeń
rekonstrukcja biografii
redagowanie artykułów (gazetki)
relacje świadków historii
Tematy
Państwo totalitarne
Prześladowania Żydów
Życie codzienne
Polacy – inni
Polacy – Niemcy