Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„Brunatna Księga”
Miejscowość / Region: Warszawa
Instytucja: Stowarzyszenie
Opiekun / Nadzór nad projektem: Stowarzyszenie
Autorzy projektu: Stowarzyszenie
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” 
PO Box 6, 03-700 Warszawa 4 
tel. 601 360 835 
redakcja@nigdywiecej.org
www.nigdywiecej.org 

Uwagi wstępne

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” czyli organizacja wyspecjalizowana w monitorowaniu przejawów rasizmu, prowadzi projekt „Brunatna Księga”, czyli dokumentację incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów. Jest ona publikowana w kolejnych numerach magazynu „NIGDY WIĘCEJ”, na stronie internetowej www.nigdywiecej.org oraz w formie książkowej. „Brunatna Księga” stanowi najbardziej obszerne i wiarygodne opracowanie danych na temat przemocy ksenofobicznej („hate crime”) w Polsce, z którego często korzystają media i organizacje międzynarodowe.

Elektroniczna wersja najobszerniejszego w Polsce zbioru danych na temat incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów i skrajną prawicę jest dostępna tutaj. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” prowadzi monitoring przestępstw z nienawiści (ang. hate crimes) nieprzerwanie od blisko dwudziestu lat. 

Opisy zdarzeń pochodzą głównie od korespondentów skupionych w sieci Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”. Ponadto przy powstawaniu Brunatnej Księgi są wykorzystywane informacje otrzymane od organizacji mniejszościowych - partnerów Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, a także wiadomości zawarte w artykułach prasowych, audycjach radiowych i telewizyjnych, książkach poruszających tematykę dyskryminacji i uprzedzeń, na portalach internetowych, raportach krajowych i zagranicznych organizacji pozarządowych.

Brunatna Księga nie ma charakteru naukowo-prawniczego i nie powinna być w ten sposób rozpatrywana. To opracowanie powstało przy zastosowaniu metod dziennikarskich i narzędzi publicystycznych.

Brunatna Księga publikowana jest też w kolejnych numerach magazynu „NIGDY WIĘCEJ”, a poszerzony efekt monitoringu przejawów rasizmu, neofaszyzmu i ksenofobii na polskich arenach sportowych ukazuje się w piśmie antyrasistowskich kibiców „Stadion”. W 2009 roku została wydana książka Brunatna Księga. 1987-2009. W kwietniu 2011 roku Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” wydało kolejną książkową Brunatną Księgę stanowiącą efekt monitoringu prowadzonego w latach 2009-2011. 

Baza internetowa powstała, by ułatwić wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji, a co za tym idzie – skuteczniej walczyć z rasizmem, neofaszyzmem i ksenofobią. Opracowanie internetowe obejmuje obecnie rok 2010 i będzie stopniowo uzupełniane. 

Baza powstała dzięki wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”.

Każdy może zgłosić incydent o charakterze rasistowskim lub dowiedzieć się więcej o działalności stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” drogą mailową: redakcja@nigdywiecej.org

Źródło.

(ak)

Tekst dydaktyczny

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” prowadzi m.in. projekt „Brunatna księga”, czyli dokumentację incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów.

Tematy
Wartości uniwersalne (wolność)
Prawa człowieka
Tolerancja
Dyskryminacja