Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„Centropa Student” - materiały lekcyjne nt. historii Żydów w Europie
Miejscowość / Region: Wiedeń
Instytucja: CEC-Zentrum zur Erforschung und Dokumentation jüdischen Lebens in Ost- und Mitteleuropa
Opiekun / Nadzór nad projektem: Centropa Vienna
Autorzy projektu: CEC-Zentrum zur Erforschung und Dokumentation jüdischen Lebens in Ost- und Mitteleuropa
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Centropa Vienna
Pfeilgasse 8/15
1080 Vienna, Austria
Tel: +43 1 4090 971
Fax: +43 1 4090 971 4
office@centropa.org

Uwagi wstępne

„Centropa Student” to portal informacyjny z ponad 20 ogólnodostępnymi filmami z życiorysami Żydów w XX wieku. Do każdego z filmów dołączony jest materiał lekcyjny (po angielsku i niemiecku). Aby skorzystać z materiału należy się zalogować. Filmy są w większości po angielsku lub z angielskimi napisami. 
Projekt pochodzi z partnerskiej strony „Lernen aus der Geschichte”.

Centropa jest portalem Stowarzyszenia „Centrum Badań i Dokumentacji życia Żydów w Europie środkowej i wschodniej” [Zentrum zur Erforschung und Dokumentation jüdischen Lebens in Ost- und Mitteleuropa]. Portal zawiera prawie 1000 biogramów Żydów zamieszkujących Polskę.

Stowarzyszenie zdigitalizowało w ramach projektu „Żydowscy świadkowie historii europejskiego stulecia” ponad 1.250 historii ludzkich i prawie 25.000 osób przedstawionych na fotografiach. Wywiady Centropa zostały przeprowadzone na terenie Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Rosji, Ukrainy, w Czechach, Słowacji, Austrii, Mołdawii, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Grecji, Serbii i w Turcji.

Wywiady nie skupiały się wyłącznie na doświadczeniach Holocaustu. Zamiast tego Centropa próbowała udokumentować całe życie Żydów w xx wieku. Centropa zrezygnowała z nagrań video. Zamiast tego prosiła świadków historii o opowiadanie o osobach, które są na zdjęciach. Opowiadania te są czytane przez profesjonalnych lektorów i stanowią podstawę do animowano-dokumentalnych filmów.

CENTROPA STUDENT
Portal Centropa Student i filmy są dostępne tutaj.

(ak)

Tekst dydaktyczny

Portal bazuje na wywiadach oral history. Życiorysy Żydów przedstawione zostały całościowo. Podczas projektu zdigitalizowane zostały fotografie, które zostały bardzo dokładnie opisane. 

Metodologia
zbieranie relacji świadków (oral history)
badanie historii lokalnej
badanie historii rodzinnej
praca z wykorzystaniem internetu
śledztwo historyczne
Tematy
Relacje narodowościowe w cieniu obu totalitaryzmów
Pamięć o przeszłości 1945-2008
Relacje świadków historii
Życie Żydów w Niemczech
Dyskryminacja