Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Polsko-rosyjskie obozy młodzieżowe
Miejscowość / Region: Sankt Petersburg
Instytucja: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Opiekun / Nadzór nad projektem: Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu
Autorzy projektu: b.a.
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu
e-mail: salto-eeca@frse.org.pl  
tel. (+48 22) 463 14 62

Uwagi wstępne

Obok klasycznych obozów harcerskich planowane są także wspólne wyjazdy, podczas których młodzi ludzie z Polski i Rosji będą mieli możliwość dyskutowania na różne tematy związane z polityką, gospodarką, kampaniami społecznymi oraz inicjatywami obywatelskimi. Organizację tych obozów koordynuje w Polsce Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. Projekt ten jest pilotażowym programem finansującym polsko-rosyjskie projekty młodzieży.

„Lista projektów:

1) Nazwa projektu: Skautowy obóz namiotowy „Biały niedźwiedź”

Krótki opis projektu: klasyczny obóz harcerski

Wstępne daty realizacji projektu: 13-22 czerwca 2011 r.
Miejsce realizacji projektu: w. Szapsugska, krasnodarski kraj, Federacja Rosyjska
Liczba uczestników z Rosji: 60 os.
Liczba uczestników z Polski: 30 os.
Organizacja goszcząca w Rosji: Organizacja Rosyjskich Młodych Skautów

2) Nazwa projektu: Jubileuszowy skautowy obóz namiotowy „Anapska bryza”

Krótki opis projektu: klasyczny obóz harcerski na wybrzeżu morza Czarnego.

Wstępne daty realizacji projektu: 28 czerwca – 8 lipca 2011 r.
Miejsce realizacji projektu: w. Mały Utrisz, krasnodarski kraj, Federacja Rosyjska
Liczba uczestników z Rosji: 150 os.
Liczba uczestników z Polski: 15 os.
Organizacja goszcząca w Rosji: Organizacja Rosyjskich Młodych Skautów
Osoba kontaktowa: Jurij Nikiforow, e-mail nikifor@mail.ru , tel. +79183914179

3) Nazwa projektu: Międzynarodowych obóz skautowy

Krótki opis projektu: obóz poświęcony tematyce edukacji międzykulturowej w kontekście relacji polsko-rosyjskich.

Wstępne daty realizacji projektu: 1 – 12 sierpnia 2011 r.
Miejsce realizacji projektu: St. Petersburg oraz w. Losewo, obwód leningradzki, Federacja Rosyjska
Liczba uczestników z Rosji: do ustalenia
Liczba uczestników z Polski: do ustalenia
Organizacja goszcząca w Rosji: Organizacja Rosyjskich Młodych Skautów
Osoba kontaktowa: Walentyna Aleksandrowa, e-mail vasoroka@mail.ru , tel. +79112120900

4) Nazwa projektu: Skautowy obóz namiotowy „Morski wilk”

Krótki opis projektu: klasyczny obóz harcerski na wybrzeżu morza Czarnego. W ramach obozu przewidziana jest gra terenowa „Wyspa skarbów”

Wstępne daty realizacji projektu: 6-18 lipca 2011 r.
Miejsce realizacji projektu: w. Krinica, krasnodarski kraj, Federacja Rosyjska
Liczba uczestników z Rosji: 80 os.
Liczba uczestników z Polski: 30 os.
Organizacja goszcząca w Rosji: Organizacja Rosyjskich Młodych Skautów
Osoba kontaktowa: Siergiej Trosnin, e-mail kalan63@mail.ru , tel. +79284130187

5) Nazwa projektu: Forum Młodzieżowy ‘Smola”

Krótki opis projektu: forum będzie zorganizowany jako obóz namiotowy , w trakcie którego młodzi ludzie będą mieli okazje dyskutować na różne tematy związane z polityką, gospodarką, kampaniami społecznymi oraz inicjatywami obywatelskimi.

Wstępne daty realizacji projektu: 26 czerwca – 2 lipca 2011 r.
Miejsce realizacji projektu: postój turystyczny im Kozlowa przy jeziorze Baklanowskim, obwód smoleński, Federacja Rosyjska
Liczba uczestników z Rosji: 600 os.
Liczba uczestników z Polski: 25 os.
Organizacja goszcząca w Rosji: Komitet do spraw młodzieży w obwodzie smoleńskim

Organizacje zainteresowany udziałem w wyżej wymienionych projektach prosimy o kontakt z Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu, który działa w ramach Polskiej Narodowej Agencji programu „Młodzież w działaniu” Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, e-mail: salto-eeca@frse.org.pl , tel.(+48 22) 463 14 62

Informacje o programie:

Podczas grudniowej wizyty prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa w Polsce podpisano „Deklarację w sprawie intensyfikacji współpracy i wymiany młodzieży między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską”, która stanowi pogłębienie wzajemnych kontaktów w zakresie polityki młodzieżowej od czasu podpisanego w 1996 roku w Moskwie „Porozumienia o współpracy młodzieżowej”. Sygnatariusze deklaracji - Mirosław Sielatycki, podsekretarz stanu w MEN oraz Oleg Rozhnov, rosyjski wiceminister ds. młodzieży zobowiązali się do uruchomienia trwałego i długoterminowego programu wspierającego i finansującego polsko-rosyjskie wymiany młodzieżowe.

To nowe narzędzie intensyfikujące współpracę w tym zakresie jest prowadzone pod patronatem prezydentów obu krajów. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wspiera resort edukacji w prygotowaniu przyszłego programu polsko-rosyjskich wymian młodzieży.”

Źródło.

(ak)

Tekst dydaktyczny

Te obozy młodzieżowe to nie tylko możliwość wspólnego spędzenia czasu i realizacji konkretnych zadań, ale także okazja dla młodych ludzi z Polski i Rosji dyskutowania na różne tematy związane z polityką, gospodarką, kampaniami społecznymi oraz inicjatywami obywatelskimi. 

Metodologia
gra terenowa
praca w podgrupach
dyskusja
obóz dla młodzieży
Tematy
Polacy – Rosjanie
Tolerancja
Stereotypy i uprzedzenia