Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Polsko-rosyjski projekt edukacyjno-kulturalny
Miejscowość / Region: Sztutowo
Instytucja: Żydowskie Centra Sztuki z Moskwy i Sankt Petersburga, Muzeum Stutthof
Opiekun / Nadzór nad projektem: Wirginia Węglińska
Autorzy projektu: Żydowskie Centra Sztuki z Moskwy i Sankt Petersburga, dział oświatowy Muzeum Stutthof
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Wirginia Węglińska
Dział Oświatowy
Muzeum Stutthof
tel. 55 247 83 53 wew. 235

Uwagi wstępne

Na przełomie lipca i sierpnia 2010 r. w Muzeum Stutthof zrealizowano projekt pt. „Historia Żydów i Holocaustu na terenie Polski i Wschodniej Europy”. 240 młodych Rosjan pochodzenia żydowskiego odbyło w Muzeum Stutthof warsztaty pozwalające na poznanie historii obozu oraz udziału Żydów w kształtowaniu się polskiej kultury. 

Pomysłodawcami przedsięwzięcia były Żydowskie Centra Sztuki z Moskwy i Sankt Petersburga.Przyjazd grup młodzieży zorganizował Dyrektor Generalny Rosyjskiego Centrum Sztuki Żydowskiej Władimir Pliss we współpracy z pracownikami Działu Oświatowego Muzeum Stutthof. 

Projekt miał charakter podróży edukacyjno-kulturalnej, której uczestnikami było 240 młodych Rosjan pochodzenia żydowskiego. Wizyta w byłym obozie koncentracyjnym Stutthof była kluczowa dla całego programu – z jednej strony pozwalała ona na bliższe poznanie historii obozu, z drugiej zaś omawiano udział Żydów w kształtowaniu się polskiej kultury. Było to pierwsze od wielu lat tak duże, istotne dla pogłębienia procesu zbliżenia Polaków i Rosjan, przedsięwzięcie.

Program pobytu młodzieży w Muzeum Stutthof łączył w sobie trzy elementy: uczestnicy zwiedzali teren byłego obozu wraz z przewodnikiem, zapoznawali się z filmami dokumentalnymi w kinie muzealnym oraz wzięli udział w warsztatach edukacyjnych poświęconych twórczości obozowej i udziale Żydów w polskiej kulturze i sztuce.

Jak podkreślił Władimir Pliss, Dyrektor Żydowskiego Centrum Sztuki: „Dzięki dużemu wsparciu, żywej współpracy z Muzeum oraz życzliwości Konsula Generalnego Rzeczpospolitej w Moskwie Żydowskie Centrum Sztuki rozpoczęło realizację znaczącego przedsięwzięcia. Tu w Polsce spotkaliśmy się z wyjątkową atmosferą, otwartym i przyjaznym stosunkiem do Rosjan. Nasza młodzież mocno zaangażowała się w ten projekt. Bardzo poważnie potraktowali wizytę w Muzeum, te dni były dla nich chwilą głębokiej, wewnętrznej refleksji i zadumy zarówno nad przeszłością i przyszłością.”

Priorytetem współpracy jest przełamanie stereotypów i uprzedzeń, a przede wszystkim wspieranie międzykulturowego i międzynarodowego dialogu. Organizatorzy zamierzają kontynuować projektu w 2011 roku tak, aby nie miał on wyłącznie jednorazowego charakteru.

Źródło.

(ak)

Tekst dydaktyczny

Projekt obejmował zwiedzanie muzeum, lekcje muzealne i warsztaty w małych grupach na temat historii Żydów w Polsce i kultury żydowskiej. 

Metodologia
warsztaty (praca grupowa pod kierunkiem trenera)
wizyta w miejscu pamięci
zwiedzanie wystawy
dyskusja
Tematy
Nazizm
Represje nazistowskie wobec ludności cywilnej
Prześladowania Żydów
Polacy Żydzi
Prześladowania