Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Zagłada Romów – Młodzi Europejczycy upamiętniają eksterminację Romów w czasie II Wojny Światowej
Miejscowość / Region: Kraków
Instytucja: ternYpe – Międzynarodowa Sieć organizacji młodzieżowych Romskich www.ternype.eu
Opiekun / Nadzór nad projektem: Zespół
Autorzy projektu: Zespół
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:
Roma Active Albania
Amaro Drom e.V., Germany 
Romaversitas, Hungary 
Roma Onlus, Italia
Harangos, Poland 
Uwagi wstępne

Około 40 młodych ludzi z różnych środowisk i kultur (Romowie z 8 różnych krajów, młodzież żydowska, niemiecka i polska) spotkało się w Krakowie w dniach od 1 do 3 sierpnia 2010 by zapoznać się z genezą i znaczeniem Zagłady Romów – „Porajmos”

Geneza projektu:
TernYpe www.ternype.eu – Międzynarodowa Sieć Organizacji Młodzieżowych Romskich – skupia młodych Romów i nie-Romów z 7 różnych krajów: Albanii, Bułgarii, Niemiec, Polski, Słowacji, Węgier i Włoch. Do jej celów należy szerzenie wspólnych inicjatyw mających na celu aktywizację i mobilizację młodzieży romskiej oraz szerzenie integracji międzykulturowej pomiędzy młodymi ludźmi. Organizacja ta pragnie budować szacunek i współpracę pomiędzy młodymi Romami i nie-Romami. 


                   Źródło: Stowarzyszenie Żydowskie Czulent

W trakcie swojej działalności, podczas różnych spotkań z młodzieżą, uwagę członków TernYpe zwrócił fakt bardzo słabej wiedzy młodzieży romskiej i nie-romskiej na temat Zagłady Romów, „Porajmos”, w czasie drugiej wojny światowej. Również aktualna sytuacja w Europie (szerzące się nacjonalistyczne nurty w krajach z dużym skupiskiem społeczności romskiej) potwierdza konieczność edukacji młodych z różnych środowisk, na temat Zagłady Romów. Brak odpowiednich metod edukacyjnych w tym temacie jest istotnym problemem, który w trakcie projektu został poruszony zarówno z ekspertami w tej dziedzinie jak również z samą młodzieżą. 

Czas i miejsce:
1 – 3 sierpień 2010, Kraków 

Organizatorzy:
- TernYpe – Międzynarodowa Sieć Organizacji Młodzieżowych Romskich www.ternype.eu
- Organizacja Przyjmująca – Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos www.harangos.pl
- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
- Centrum Kultury Żydowskiej
- Żydowskie Stowarzyszenie Czulent , Kraków 

Drugiego sierpnia obchodzono po raz kolejny Dzień Pamięci o Zagładzie Romów. Obchody te odbywają się w szczególny sposób w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau (więcej na temat obchodów można przeczytać tutaj). TernYpe połączyło organizowane spotkanie z tymi obchodami w celu rozpowszechnienia wiedzy i zaszczepienia pamięci na temat romskiego Holokaustu wśród uczestników spotkania oraz w celu rozwinięcia dialogu odnośnie ksenofobii i rasizmu w dzisiejszej Europie.

      
                          Źródło: www.auschwitz.org.pl

W czasie tego spotkania TernYpe chciało także zrobić wspólnie krok w celu wypracowania odpowiednich mechanizmów do edukacji młodzieży na temat zagłady Romów w czasie II wojny światowej. 

W projekcie wzięło udział ok. 40 młodych ludzi z różnych środowisk i kultur (Romowie z 8 różnych krajów, młodzież żydowska, niemiecka i polska). Spotkali sie oni pierwszy raz by zapoznać się z genezą i znaczeniem „Porajmos”. 

Trzy dniowy program spotkania został przygotowany przy współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, Muzeum w Auschwitz a także wsparciu ze strony Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Centrum Kultury Żydowskiej. 

Program:
Dzień 1 –  przeznaczony na integrację i wymianę doświadczeń zróżnicowanych kulturowo uczestników oraz przybliżenie historii i przedstawienie aktualnej sytuacji Romów w Europie, wizyta w muzeum etnograficznym w Tarnowie.

Dzień 2 – Porajmos – geneza i znaczenie zagłady Romów – zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Auschwitz, spotkanie z naocznym świadkiem Zagłady, uroczystość upamiętniającą dzień 2 sierpnia z udziałem p. Minister Elżbiety Radziszewskiej Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, debata na temat ksenofobii i rasizmu w dzisiejszej Europie.

Dzień 3 – zwiedzanie dzielnicy byłego getta Kazimierz w Krakowie, warsztaty grupowe prowadzone przez ekspertów w dziedzinie Holokaustu nad metodami edukacji i upamiętniania zagłady Romów, interpretacja Holokaustu w kontekście zdobytej w czasie projektu wiedzy. Ewaluacja projektu.

Było to pierwsze tego typu spotkanie, ale TernYpe zamierza je organizować cyklicznie, by wiedza na temat Zagłady Romów w czasie II wojny światowej dotarła do młodych, a także istota i znaczenie tej tragedii stała się przestrogą dla dzisiejszej Europy, gdzie Romowie nadal znajdują się w tak niepokojącej sytuacji w większości krajów europejskich. 

Źródło.

(ak)

Tekst dydaktyczny
Cele projektu:
- rozpowszechnianie wiedzy na temat Porajmos wśród młodych,
- wypracowanie mechanizmów edukacyjnych do szerzenia wiedzy na temat eksterminacji Romów w czasie Holokaustu,
- szerzenie dialogu między młodymi ludźmi z różnych kultur w temacie ksenofobii i rasizmu,
- integracja międzykulturowa.

 

Metodologia
warsztaty (praca grupowa pod kierunkiem trenera)
badanie historii lokalnej
wizyta w miejscu pamięci
badania w miejscach pamięci / miejsc pamięci
ustalanie współczesnych odniesień do historii
Tematy
"Eutanazja"
Zagłada Sinti i Romów