Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„Dzieci wojny” (Konkurs „Historia Bliska”)
Miejscowość / Region: Zawadzkie
Instytucja: Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Zawadzkiem
Opiekun / Nadzór nad projektem: Arkadiusz Baron, Patrycja Kowalska
Autorzy projektu: Paweł Sławski, Dominik Kowalski
Grupa wiekowa: licealiści
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące  im. Mieszka I w Zawadzkiem,
ul. Krótka 1, 47-120 Zawadzkie, woj. opolskie

Uwagi wstępne

Projekt zrealizowany w ramach XIV edycji konkursu „Historii Bliskiej” na temat „Piętno II wojny – los i pamięć”. Efektem pracy 2 uczniów jest film przedstawiający wywiady z przedstawicielami różnych pokoleń na temat piętna II wojny światowej opatrzony licznymi komentarzami.

Autorzy zrealizowali film przedstawiający różne opinie o piętnie II wojny światowej. W tym celu wybrali do udziału w projekcie osoby, które reprezentowały różny zbiór doświadczeń wojennych. W panoramę wspomnień zostały wplecione refleksje osób urodzonych po wojnie.

Komentarze koncentrują się na ważnym problemie rozróżnienia bezpośrednich doznań, które można nazwać „piętnem wojny”, od pewnego obszaru wpływu dotyczącego kolejnych pokoleń, pośrednio – poprzez więź pokoleniową – związanych z traumą wojenną.

Centralnym problemem jest przekaz doświadczenia wojennego następnym pokoleniom. Autorzy próbują udowodnić, że doświadczenia wojenne są wyjątkowe, ale „wszyscy jesteśmy dziećmi wojny”.

Podczas pracy nad filmem autorzy zauważyli, że słowo piętno jest nadużywane i uważają, że powinno być rozgraniczone opisywanie wpływu wojny na uczestników i świadków wojny i wpływu wojny na pokolenia młodsze.

Film można obejrzeć w archiwum Ośrodka KARTA (ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa)

(ak)

Tekst dydaktyczny

Film zrealizowany metodą oral history.

Metodologia
realizacja filmu
przeprowadzenie dyskusji
ustalanie współczesnych odniesień do historii
spotkanie i wywiad ze świadkiem historii
Tematy
Narodziny totalitaryzmów
Państwo totalitarne
Okupacja niemiecka
Okupacja sowiecka
Getta i Holokaust