Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„Nasza Europa” i portal Etnoteam.pl
Miejscowość / Region: Kraków
Instytucja: Stowarzyszenie Willa Decjusza
Opiekun / Nadzór nad projektem: Natasza Dziwisz
Autorzy projektu: Zespół Stowarzyszenia Willa Decjusza
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Udostępnij na Facebooku
Kontakt:

Stowarzyszenie Willa Decjusza
30-233 Kraków, ul. 28 Lipca 1943 roku 17 A
tel. (12) 425 36 38, 425 36 44
faks (12) 425 36 63
www.villa.org.pl
e-mail: natasza@villa.org.pl

Uwagi wstępne

Projekt „Nasza Europa” na rzecz promocji praw człowieka i tolerancji w Polsce podkreślał rolę edukacji międzykulturowej. W ramach projektu zrealizowano liczne konkursy, szkolenia, warsztaty i debaty. Częścią, a zarazem podsumowaniem projektu jest portal www.etnoteam.pl.

U podstaw realizacji projektu „Nasza Europa” a zarazem portalu legło przekonanie, że edukacja międzykulturowa winna stanowić ważny element każdej edukacji narodowej. Dzięki takiemu tylko podejściu, młodzi ludzie mogą uczestniczyć w procesie zdobywania wiedzy o historii, kulturze i społeczeństwie, który jest wolny od ciężaru stereotypowych uproszczeń oraz budować społeczeństwo otwarte, zdolne traktować różnorodność etniczną jako element narodowego bogactwa, a nie źródło niepokoju i antagonizmów.

Projekt edukacyjny „Nasza Europa” był adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz podstawowych, nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych. Projekt został zrealizowany od grudnia 2007 do października 2008 na terenie województw dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

W ramach projektu dla nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych i pokrewnych zorganizowany został konkursu na scenariusz lekcji „Świat bez granic?”, a dla uczniów gimnazjów konkurs literacki, natomiast dla uczniów szkół podstawowych konkurs plastyczny. Przeprowadzono także szkolenia, warsztaty i debaty oraz „Szkoła Praw Człowieka i Wielokulturowości” z udziałem dzieci z Polski oraz przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych, jak również gości  zagranicznych z krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Program zakończyło wydanie publikacji poświęconej projektowi. Efektem projektu jest także uruchomiony portal Etnoteam.pl, młodzieżowy serwis internetowy pomagający we wzajemnym poznawaniu się młodzieży z różnych kręgów kulturowych i etnicznych, a także służący koordynacji wysiłków na rzecz przestrzegania praw człowieka przez organizacje pozarządowe i edukacyjne.

Etnoteam.pl jest portalem wielelokulturowym adresowanym zarówno do młodzieży, jak i nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych promocją tolerancji, praw człowieka i przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji na tle narodowościowym. Jest to propozycja edukacji w zakresie wiedzy o historii, kulturach i religiach wyznawanych przez wszystkie grupy narodowościowe i etniczne mieszkające w Polsce, a także forum nawiązywania kontaktów, wymiany poglądów i zawierania ponadnarodowych i ponadwyznaniowych przyjaźni między tymi społecznościami.

Portal zawiera witryny poświęcone propozycjom wielokulturowych programów edukacyjnych dla nauczycieli (etnoNAUCZANIE), prezentujące wiedzę o różnych kulturach i wyjaśniające pojęcia niezbędne w edukacji międzykulturowej (etnoLOGIA, etnoPOJĘCIA), odsyłające do innych serwisów poświęconych podobnym zagadnieniom (etnoLINKI), oraz informujące o społeczności portalu i podejmowanych przez nią inicjatywach (etnoTEAM, etnoWYDARZENIA, etnoGALERIA, etnoFORUM).

Portal dostarcza podstawowych informacji dotyczących praw człowieka, tolerancji, wielokulturowości i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, przede wszystkim dyskryminacji ze względu na pochodzenie. Wyjaśnia pojęcia związane z edukacją międzykulturową oraz odsyła do dostępnych materiałów edukacyjnych w tej dziedzinie. Informuje o aktualnych wydarzeniach związanych z promocją tolerancji i ochroną praw człowieka oraz zachęca do dyskusji na ten temat na forum oraz poprzez udział w badaniach sondażowych.

(ak)

Tekst dydaktyczny

Projekt „Nasza Europa” był realizowany na terenie 3 województw. Natomiast jego efekt portal edukacyjny www.etnoteam.pl dociera do wszystkich zainteresowanych promocją tolerancji, praw człowieka i przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji na tle narodowościowym bez względu na miejsce zamieszkania. Terytorialne ...

Linki
Metodologia
warsztaty (praca grupowa pod kierunkiem trenera)
konkurs
organizacja debat publicznych
współtworzenie portalu
Tematy
Prawa człowieka
Tolerancja
Dyskryminacja
Wykluczenie społeczne
Stereotypy i uprzedzenia