Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
I Kongres Archiwów Społecznych i II Dzień Darczyńcy Pamięci
Miejscowość / Region: Warszawa
Instytucja: Ośrodek KARTA, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Opiekun / Nadzór nad projektem: Katarzyna Ziętal
Autorzy projektu: Ośrodek KARTA
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Kontakt:

Ośrodek KARTA
www.archiwa.org
as@karta.org.pl

Tekst dydaktyczny

I Kongres Archiwów Społecznych był przełomowym wydarzeniem dla podmiotów zajmujących się oddolnymi działaniami dokumentacyjnymi. Organizacje, działające dotąd w swoim lokalnym środowisku, miały okazję zobaczyć ogólnopolski ruch AS-ów i poznać innych jego twórców. Poprzez aklamację przyjęto Kartę Zasad Archiwów Społecznych, która następnie będzie podpisywana przez chętne organizacje. Do budowania tożsamości archiwów społecznych przyczyni się także rozwijanie sieci AS-ów, której założenia przedstawiono na Kongresie. Dużym krokiem ku profesjonalizacji archiwów społecznych będzie narzędzie Otwarty System Archiwizacji, który pozwoli AS-om w zestandaryzowany sposób opracować swoje zbiory. Zmieniają się także relacje społecznych archiwistów z otoczeniem. Ze strony Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych padły ważne deklaracje odnośnie wspierania archiwistyki społecznej. Wstępnie zaakceptował on postulaty środowiska AS co do podstawowych zasad konkursu dotacyjnego dla archiwów społecznych. KARTA zapowiedziała organizację spotkania o charakterze II Kongresu Archiwów Społecznych za 2 lata, w czasie Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, do udziału w którym srodowisko zostało zaproszone.

Metodologia
praca z wykorzystaniem internetu
przeprowadzenie dyskusji
praca w podgrupach
organizacja debat publicznych
współtworzenie portalu
Tematy
Formy upamiętniania
Miejsca pamięci i upamiętniania
Życie codzienne w PRL
Dzień pamięci, rocznica
Konferencja