Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Dzieci w getcie łódzkim – Litzmannstadt Ghetto
Miejscowość / Region: Chełmno nad Nerem
Instytucja: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie
Opiekun / Nadzór nad projektem: Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie
Autorzy projektu: Andrzej Grzegorczyk
Grupa wiekowa: licealiści
Kontakt:

Andrzej Grzegorczyk, Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Oddział Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie,
http://chelmno-muzeum.eu/,
a.grzegorczyk@chelmno-muzeum.eu
tel. 63 271 94 47; 695 003 137
tel. Las Rzuchowski: 695 003 167 

Tekst dydaktyczny

Zasadniczym celem zajęć jest poza przekazaniem wiedzy o charakterze historycznym, przede wszystkim uczulenie na wagę i znaczenia praw dziecka w teraźniejszości, wpływając tym samym na wzrost świadomości uczestników w kontekście ich własnych przeżyć. W tym sensie analiza przykładów łamania praw dziecka ma na celu uzmysłowienie ich istoty i roli współcześnie. 

Dokumenty
Metodologia
przeprowadzenie dyskusji
wizyta w miejscu pamięci
kontekstualizacja źródeł
ustalanie współczesnych odniesień do historii
praca w podgrupach
Tematy
Getta i Holokaust
Miejsca pamięci i upamiętniania
Relacje świadków historii
Prześladowania
Wartości uniwersalne (wolność)