Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
KROK NAPRZÓD: prawa człowieka w trudnych momentach historii
Miejscowość / Region: Warszawa
Instytucja: Theodor Heuss Kolleg
Opiekun / Nadzór nad projektem: Theodor Heuss Kolleg
Autorzy projektu: Marta Gawinek-Dagargulia
Grupa wiekowa: grupa mieszana
Kontakt:

Marta Gawinek - Dagargulia, trenerka, ekspertka ds. projektów międzynarodowych i rozliczeń projektów
E-mail: martagawinek@gmail.com.

Tekst dydaktyczny

Cele: 

- uczestnicy zastanowili się, czym są prawa i wolności człowieka w kontekście ważnych wydarzeń historycznych,

- uczestnicy zastanowili się i doświadczyli ingerencji państwa w życie obywateli, 

- promocja empatii z tymi, którzy są inni niż ja, 

- podniesienie świadomości na temat różnorodności i nierówności szans w społeczeństwie w ważnych momentach historycznych, 

- rozwijanie rozumienia możliwych konsekwencji osobistych dla osób należących do mniejszości społecznych i grup kulturowych w różnych momentach historii, 

- uczestnicy zastanowili się nad subiektywnością patrzenia na historię i nad tym, jak nawet to samo wydarzenie historyczne wpływa na prawa człowieka. 

Tematy
Getta i Holokaust
Koniec wojny 1944-45. Nowa rzeczywistość
Powojenne migracje ludności (przymusowe i dobrowolne)
Bilans wojny i ludobójstwa