Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
„...obeschły łzy... trzeba nadal żyć”
23.11.2008 Opiekun: Jolanta Piotrowska

Uczniowie z gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim poznają wojenną historię najbliższych okolic swojego zamieszkania. Czytają wspomnienia, odwiedzają miejsca związane z tragiczną przeszłością i rozmawiają ze świadkiem tamtych zdarzeń, gromadzą dokumentację fotograficzną. Następnie przygotowują młodzieżową sesję naukową oraz inscenizację teatralną, do której inspirację stanowił los zamordowanych Żydów z miejscowości Źwiartów i Siemnice. Projekt otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie zorganizowanym w 2005 roku przez Ośrodek KARTA i Fundację PZU, poświęconym projektom szkolnym dotyczącym losów Zamojszczyzny w latach II wojny.

„9 maja - dzień w historii Europy” (9. Mai - der Tag in der Geschichte Europas)
21.10.2008 Opiekun: Karin Ziaja

Młodzi ludzie z Polski, Ukrainy i Niemiec przeprowadzili ze świadkami historii z tych krajów wywiady dotyczące doświadczeń końca wojny – 9 maja 1945 roku.
Opis projektu pochodzi z partnerskiej strony Lernen aus der Geschichte

„Akademia Letnia” Fundacji Centrum Solidarności
11.02.2010 Opiekun: Katarzyna Dambiec

„Akademia Letnia” jest adresowana do nauczycieli przedmiotów humanistycznych (historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, etyki) w szkołach ponadgimnazjalnych, liceach ogólnokształcących i technikach. Ma ona charakter interdyscyplinarnego kursu podnoszącego kwalifikacje w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem różnych aspektów współczesności. Akademia swym zakresem obejmuje problematykę związaną z zagadnieniami solidarności (postawy i zjawiska), demokracji, tolerancji i wolności w dziedzinach nauk humanistycznych, zmierzając do poznania i rozumienia kondycji współczesnego człowieka. Projekt wpisuje się w nurt „edukacji do wolności”.

„An uns ist alles besonders” — uczniowie opolskiego liceum dyskutują o swojej tożsamości
20.10.2008 Opiekun: Martin Kubler

Pytanie o tożsamość to jedno z najważniejszych pytań, na które odpowiedzieć musi sobie każdy człowiek. Uczniowie dwujęzycznej klasy maturalnej II Liceum im. Marii Konopnickiej w Opolu przygotowali film, na którym podejmują to wyzwanie

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  …  |  44  |