Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Villard de Lans

Villard de Lans - miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Isère.W Villard de Lans w latach II wojny światowej znajdowało się polskie liceum im. Cypriana Norwida, finansowane przez rząd polski. Zarówno wśród profesorów jak i uczniów szkoły było wiele wybitnych, wyróżniających się osób. Do dziś absolwenci tej szkoły spotykają się w swoim gronie na corocznych zjazdach, przyjeżdżając ze wszystkich stron świata.