Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Zbąszynek

miasto w woj. lubuskim. Jego budowa rozpoczęła się w 1922 roku. W związku z wytyczeniem granicy między Polską, a Niemcami – ustalonej Traktatem Wersalskim w 1918 roku, miasto Zbąszyń wraz ze stacją kolejową przypadło w całości stronie polskiej. W tej sytuacji Niemcy nie posiadając po swojej stronie większej granicznej stacji kolejowej oraz urzędów celnych, zmuszeni byli do podjęcia budowy nowego węzła kolejowego i miasta, które nazwano Neu Bentschen. Po wojnie - w nowych okolicznościach politycznych - miasto przypadło Polsce. Do końca grudnia 1945 roku nosiło przejściową nazwę Nowy Zbąszyń. Osiedlali się w nim między innymi więźniowie obozów koncentracyjnych, repatrianci z województw wschodnich oraz osoby szukające na Ziemiach Zachodnich swojej szansy na spokojne życie w burzliwym powojennym okresie.