Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Kowal

Kowal to małe miasto w centrum Polski położone w sąsiedztwie lasów i jezior Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się w odległości 15 km na południe od Włocławka, przy skrzyżowaniu międzynarodowej trasy ( E-75) droga Nr 1 (Gdańsk – Łódź - Cieszyn) z drogą krajową Inowrocław – Gostynin - Warszawa. Zajmuje powierzchnię 4,7 km2, zamieszkałą przez 3500 osób.
Miasto pełni funkcję ośrodka usługowo-handlowego dla okolicznych gmin. Stało się to szczególnie wyraźne po 1991 roku, kiedy to nastąpiło oddzielenie miasta od gminy wiejskiej. W czasie minionych dziewięciu lat niemal w całym mieście wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią ścieków.
Po uruchomieniu w 1991 roku centrali telefonicznej oraz po wybudowaniu sieci telekomunikacyjnej we wszystkich ulicach miasta dostęp do łączności telefonicznej przestał być problemem. Wysokiej jakości łączność bezprzewodową zapewniają maszty nadawcze dwóch operatorów telefonii cyfrowej GSM.
W ostatnim okresie z czterdziestu ulic, jakie posiada miasto, gruntownie zmodernizowanych zostało dwadzieścia, nie tylko w centrum miasta, ale także na jego obrzeżach. Po wykonanych pracach Kowal praktycznie nie posiada już ulic o nawierzchni
innej niż asfaltowa bądź betonowa. Chodniki wybrukowano kostką betonową. Nocą wszystkie ulice miasta oświetlają energooszczędne lampy sodowe zainstalowane w 1993 roku. Rok później infrastrukturę miasta wzbogaciło nowe, estetyczne targowisko.
W latach 1996-1997 wybudowano funkcjonalne przedszkole. Dla oświaty Kowala, oprócz przedszkola zasadnicze znaczenie mają modernizowane systematycznie, z chwilą przejęcia przez samorząd miejski, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące (obchodzące 50-lecie) oraz liczący ponad 20 lat Zespół Szkół Rolniczych dysponujący ciągle unowocześnianą bazą dydaktyczną.
Gruntownej modernizacji poddano także stadion MGKS "Kujawiak", stanowiący również bazę sportu szkolnego, miejsca rekreacji oraz organizacji festynów, zwłaszcza zaś tradycyjnej imprezy kulturalnej, jaką stał się "Jarmark Kazimierzowski", odbywający się corocznie w pierwszych dniach maja.
W mieście znajduje się również Zarząd Parków Krajobrazowych Brudzeńskiego i Gostynińsko-Włocławskiego. Powstały w 1979 roku Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy znajduje się w pradolinie Wisły pomiędzy Włocławkiem, Płockiem,
Gostyninem i Łąckiem. Jego powierzchnia wynosi 38,950 ha, w tym strefy ochronnej 14,195 ha. Bogata sieć jezior (43) różnorodność roślin, zalesienie sięgające 62%, urozmaicona rzeźba terenu oraz korzystny mikroklimat decydują o jego turystycznej atrakcyjności.
Przy Zarządzie Parku utworzono w 1994 roku centrum Edukacji Ekologicznej. Programy obejmują wycieczki, szkolenia, warsztaty ekologiczne, konkursy.
Na początku 1997 roku staraniem Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej oraz władz miejskich oddano do użytku Dom Pomocy Społecznej dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Jest to druga tego typu placówka w Polsce. Dysponuje one 66 miejscami w 45 nowocześnie wyposażonych pokojach, przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 40 osób przebywa tutaj na stałe, a 26 miejsc przeznaczono dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych. Dom wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny.
W mieście działają również: Bank Spółdzielczy, delegatura Powiatowego Urzędu Pracy, zakłady branży stolarskiej i szklarskiej, a także obsługujące Kowal i okoliczne gminy służby drogowe, telekomunikacyjne i energetyczne. Nad zdrowiem mieszkańców Kowala i okolic czuwają dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Istnieją tu również 2 apteki.
Atutem gospodarczym miasta jest wykwalifikowana kadra w branży stolarskiej i szklarskiej, zaplecze surowcowe w postaci zasobów drewna i płodów rolnych oraz planowana autostrada. Wraz z węzłem Kowal, który z pewnością ożywi życie gospodarcze naszego regionu.
Dla historii współczesnego Kowala bardzo ważne znaczenie ma Wspólnota Leśna Rolników Miasta Kowal. Gospodaruje ona obecnie na 550ha lasów i łąk przekazanych mieszkańcom miasta przez króla Kazimierz Wielkiego.
Życie kulturalne miasta skupia się wokół biblioteki miejskiej, szkoły podstawowej, gimnazjum publicznego, a także pełniącej funkcję domu ludowego remizy OSP, która w ostatnich latach została gruntownie zmodernizowana, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz, wraz z podniesioną o cztery kondygnacje, górującą teraz ponad miastem wieżą, na której powiewa biało-złoto-czerwona flaga Kowala. Tutaj odbywają się publiczne zebrania i występy artystyczne, uroczystości rodzinne, a także tradycyjne bale sylwestrowe oraz obchody Dnia Dziecka, na które zapraszane są wszystkie dzieci z Kowala i okolic.
Dla wizerunku miasta najważniejsze znaczenie ma Kościół parafialny, którego początki sięgają XIV wieku. W ciągu ostatnich kilku lat kościół został gruntownie odnowiony poprzez nowe tynki, nowe pokrycie dachu i wieży kościelnej, wybudowanie w 1995 roku dzwonnicy oraz odrestaurowanie plebani. Otoczenie świątyni zostało upiększone zielenią nowo założonych trawników, nasadzeniami drzew i krzewów, chodnikami z kostki brukowej.
Kowal posiada hymn, do którego słowa napisał Jan Nowicki i Marzenna Lewandowska (poetka mieszkająca w Kowalu), a muzykę skomponował Jan Kanty-Pawluśkiewicz.
Każdego dnia w południe z wieży remizy strażackiej rozbrzmiewa hejnał, skomponowany przez Zbigniew Preissnera.
Zainstalowana w 1997 roku iluminacja czyni kościół widocznym również w porze nocnej w promieniu kilku kilometrów.
Godzi się podkreślić, że wszystkie prace wokół kościoła oraz na miejscowym cmentarzu parafialnym zostały wykonane staraniem proboszcza przy wsparciu parafian, a w części także przez zarząd miasta.
Do znanych mieszkańców Kowala, oprócz urodzonego tutaj króla Kazimierz Wielkiego, zaliczyć trzeba biskupa Piotra Tylickiego , biskupa krakowskiego i podkanclerza królewskiego za czasów Zygmunta III Wazy. Tylicki "powszechnie szanowany za rozum i prawość" to drugi po Kazimierzu Wielkim kowalanin, którego prochy spoczęły na Wawelu.
Należało by też wspomnieć o eseiście i poecie Bogdanie Ostromęckim, Leonie Stankiewiczu - wybitnym regionalnym poecie, działaczu ruchu ludowego oraz założycielu Kapeli spod Kowala, o poetach młodego pokolenia: Marzennie Lewandowskiej i Mirosławie Glaziku, których tomiki poetyckie były wielokrotnie nagradzane, a nade wszystko urodzonym w Kowalu wybitnym współczesnym polskim aktorze Janie Nowickim, utrzymującym bliskie i serdeczne związki z Kowalem i jego mieszkańcami, będącym "ambasadorem" naszego miasta w Polsce i poza jego granicami.