Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Süsel (Szlezwik-Holsztyn)

gmina w Niemczech w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Ostholstein, z ok. 5,5 tys. mieszkańcami.