Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Hadamar

miasto w Hesji, nieopodal Limburga. W założonym w 1883 roku jako zakład dla ubogich, a od 1906 roku używanym do odosobnienia osób psychicznie chorych, Krajowym Zakładzie Leczniczym stworzono ośrodek nazistowskiego programu "eutanacji". W latach 1940-45 uśmiercono w nim około 11 tys. osób, głównie niepelnosorawnych i chorych umysłowo.