Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Sianów

(niem. Zanow) to miasto w woj. zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Sianów na pograniczu Równiny Słupskiej i Wybrzeża Słowińskiego, nad rzeką Unieścią.

W okresie II wojny światowej w Sianowie i okolicach przebywało wielu robotników przymusowych - Polaków, Rosjan, Francuzów, Holendrów. W styczniu i lutym 1945 roku do Sianowa dotarła fala uciekinierów z Prus Wschodnich i Gdańska. Jednocześnie władze zarządziły i przeprowadziły wywóz maszyn i urządzeń z niektórych zakładów oraz zmuszały ludność do ewakuacji. Pod koniec lutego 1945 roku ewakuacja miasta przerodziła się w chaotyczną i bezładną ucieczkę.

3 marca 1945 roku do Sianowa wkroczyły wojska sowieckie. Bezpośrednio po wyzwoleniu , powołana została w Sianowie radziecka komendantura wojenna. Już po działaniach wojennych urządzenia i maszyny miejscowej fabryki zapałek zostały zdemontowane i wywiezione przez jednostki radzieckie. Ogołocone zabudowania fabryczne przekazano jednostkom Wojska Polskiego.

W kwietniu i maju 1945 roku pojawili się w Sianowie pierwsi osadnicy, głównie z Pomorza i Kujaw. W sierpniu 1945 roku przyjechały pierwsze transporty repatriantów z Wileńszczyzny.