Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Meklemburgia-Pomorze Przednie

Meklemburgia-Pomorze Przednie (niem. Mecklenburg-Vorpommern) - kraj związkowy Republiki Federalnej Niemiec.