Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Dachau

W marcu 1933, wkrótce po dojściu Hitlera do władzy, w miejscowości Dachau na północ od Monachium został założony obóz koncentracyjny. Wkrótce stał się wzorem innych obozów, a także miejscem szkoleń dla SS.
W latach 1933-1945 ponad 200 tysięcy więźniów z kilkunastu krajów było więzionych w Dachau. Ginęli z głodu, chorób, wyczerpania morderczą pracą, a także na skutek tortur, bestialskiego traktowania przez strażników, oraz eksperymentów pseudomedycznych.
W 1965 dzięki inicjatywie ocalałych byłych więźniów obozu powstał w Dachau ośrodek pamięci.