Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
ZgorzelecMiasto w województwie dolnośląskim, nad Nysą Łużycką, w Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim, przy granicy z Niemcami, naprzeciw niemieckiego miasta Görlitz; 36,4 tys. mieszkańców (2001).

W czasie II wojny był tu obóz jeniecki dla podoficerów i szeregowych różnej narodowości, przez który przeszło ponad 44 tys. osób. W kwietniu 1945 trwały zacięte walki o sforsowanie Nysy Łużyckiej. Do 1945 Zgorzelec był przedmieściem Görlitz. Po zdobyciu miasta przez Rosjan, na mocy postanowień konferencji poczdamskiej, prawobrzeżna część Görlitz została włączona do Polski jako osobne miasto (do 1947 jako Zgorzelice). 6 lipca 1950 w Zgorzelcu podpisano traktat z NRD o wytyczeniu „Granicy Pokoju i Przyjaźni na Nysie Łużyckiej” — znany jako Układ Zgorzelecki.