Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Wyszków

Wyszków to miasto w woj. mazowieckim. We wrześniu 1939 roku w Wyszkowie i okolicach toczyły się zacięte walki o przeprawę przez Bug. Niemieckie lotnictwo zbombardowało miasto. W okresie okupacji hitlerowcy dopuścili się wielu aktów terroru i eksterminacji miejscowej ludności, zwłaszcza żydowskiej. Odpowiedzią był wzmożony ruch oporu, podejmowany przez oddziały AK i BCh. Wyzwolenie po dwóch dniach zaciętych walk przyniósł miastu Front Białoruski. Wyszków uległ wielkim zniszczeniom podczas działań wojennych. W 1945 roku liczył zaledwie 4.600 mieszkańców (liczba mieszkańców w 1939 wynosiła około 11 tysięcy).