Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
UszewUszew wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Gnojnik, powstała w XIII w. Na przełomie XIV/XV  Uszew była rozwijającym się miastem.  Największy dramat przeżyli i największe straty ponieśli mieszkańcy Uszwi i okolicznych wsi podczas najazdu księcia Siedmiogrodu - Jerzego II Rakoczego na Małopolskę w 1657 roku podczas "potopu szwedzkiego". W okresie zaborów (1772 - 1914) władze austriackie przejęły dobra kościelne tworząc specjalny fundusz, z którego finansowano oświatę. W Uszwi powołano urząd gospodarczy zwany Kamerą, który przejął funkcje, jakie dotąd sprawowały władze klucza. Na jej czele stał mandatariusz - urzędnik austriacki. Za czasów austriackich z ważniejszych inwestycji Uszwi odnotować należy: rozpoczęcie budowy - w miejsce spalonego - murowanego kościoła w 1801, a ukończonego w 1806 i konsekrowanego w 1824 roku p.w. św. Floriana, budynku szkoły trywialnej w 1860 i szkoły podstawowej w 1911 roku, pięć murowanych budynków mieszkalnych, w tym rozbudowa budynku mieszkalnego dworu z XVIII wieku przez Jana Goetza - Okocimskiego, w którym obecnie mieści się plebania. Murowane budownictwo mieszkaniowe na szerszą skalę zaczęło się w latach 60. XX wieku, a jego dynamika nastąpiła po roku 1970. Na te okresy przypada też I i II etap elektryfikacji, budowa asfaltowych nawierzchni dróg, a w latach 80. gazyfikacja wsi.