Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
Ustrzyki Dolne(ukr. Устрики Долішні) miasto w woj. podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, położone nad rzeką Strwiąż. W 1939 r. miasto - jako teren na wschód od rzeki San - znalazło się pod okupacją sowiecką: w latach 1941-1944 było pod okupacją niemiecką. W ciągu dwóch lat okupacji Niemcy dokonali całkowitej eksterminacji miejscowej ludności żydowskiej. Kolejne ofiary i cierpienie przyniósł konflikt polsko-ukraiński. Po wojnie Ustrzyki i okolice znalazły się w granicach ZSRR, a w 1951r. w ramach wymiany terenów przygranicznych Budynki w rynkuponownie wróciły do Polski, a część Lubelszczyzny (część powiatu hrubieszowieskiego z miastami: Bełz, Krystynopol i Waręż) przyłączono do ZSRR (dzisiaj są one w granicach państwa ukraińskiego). Proces ten wiązał się z przesiedleniem mieszkańców . Nad Strwiąż przybyła ludność m.in. z Sokalszczyzny. Na odzyskanych terenach utworzono powiat z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.