Witryna „Uczyć się z historii” to platforma publikacji
projektów edukacyjnych (realizowanych w szkołach i edukacji
pozaszkolnej z młodzieżą) poświęconych historii
Polski i jej sąsiadów w XX wieku oraz prawom człowieka
SokółkaMiasto we wschodniej części województwa podlaskiego, nad rzeką Sokołdą, na obszarze Wzgórz Sokólskich, 20 tys. mieszkańców (1998). Po wybuchu II wojny światowej Sokółka znalazła się najpierw pod okupacją sowiecką, a od 1941 roku ― niemiecką. Wówczas znajdował się tutaj oddział roboczy jeńców włoskich, obóz pracy przymusowej oraz getto (ponad 8 tys. osób, większość wywieziono do Treblinki).